За Нас

Общественият борд на TELUS International съществува във всяка локация, в която компанията оперира и има за цел да постави процеса на взимане на решения по обществено значими социални теми в ръцете на водещи обществени личности, едни от най-изтъкнатите лидери в сферата, в която работят. Всяка година Общественият борд на TELUS International разпределя сумата от $100 000 между социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Проектите биват оценявани и финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по актуален обществен проблем.

Общественият борд в България е петнадесетият по ред Борд за цял свят. В България Бордът обединява видни обществени личности и членове на компанията, които вземат решения за това, кои благотворителни инициативи да бъдат финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по актуален обществен проблем.

TELUS е първата канадска компания, която прилага тази дарителска стратегия

Общественият борд на TELUS International в България е председателстван от Левон Хампарцумян, Председател на Българския форум на бизнес лидерите, и стартира на 2 юни 2015 г. Бордът се фокусира върху три основни аспекта от нашето общество: образование, здравеопазване и околна среда.

Посредством Обществения борд компанията успява да подпомогне стотици фондации и асоциации годишно

Всяка година Бордът разглежда повече от 150 проекта в областите здраве, околна среда и образование, в подкрепа на семейства и младежи в България. Общественият борд избира своите членове на всеки 3 години, за да гарантира безпристрастността и прозрачността на процедурата по разпределяне на грантове.

В TELUS International вярваме, че за да се разраства бизнесът на компанията, трябва да се правят инвестиции в обществото на местно ниво

Членове на Борда