Проекти, спечелили финансиране

Тук можете да разгледате всички проекти, спечелили финансиране от нас през годините.

Общественият борд на TELUS International в България подкрепи нови осем социално значими проекта

Общата разпределена стойност в подкрепа на общности, засегнати от COVID-19, е близо 100 000 лева

На 24 юни се състоя онлайн заседанието на Обществения борд на TELUS International в България. Членовете на борда гласуваха за социално значими проекти в помощ на общностите, засегнати от COVID-19. В рамките на двете отворени покани за кандидатстване тази година бяха подадени 244 проекта. Общественият борд подкрепи 8 от тях, които ще бъдат финансирани с общо 95 663 лева.

Подкрепените организации и проекти са:

Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе с проект за превенция от домашно насилие, за което различни данни сочат, че се е увеличило значително по време на социалната изолация;

Сдружение „Ретина България“ с проекта „Зрение и COVID-19“, който ще помогне на хиляди незрящи и слабовиждащи хора да получат по-ефективна медицинска помощ по време на пандемия;

Сдружение „Вазовци“ и проекта „Да си помогнем заедно“ в подкрепа на над 300 социално слаби семейства от община Вършец. С общите усилия на родители и ученици от СУ “Иван Вазов”, ще се подпомогне дейността на оранжерията към училището, като бъде засадена и отглеждана разнообразна селскостопанска продукция. Тя от своя страна ще бъде включена в безплатно обедно меню на ученическия стол, осигурявайки не само помощ за най-уязвимите деца, но и давайки им нов поглед към природата и нейните блага.

Асоциация „Родители“ с проект „Активен татко – щастливо дете“ за подкрепа и мотивация на бащите да бъдат активна част от живота на своите деца, необходимост която пандемията и социалната изолация изкараха още веднъж на преден план;

Фондация „Сошъл Фючър“, проект: „Дигитален обучителен център “JAMBA” -адаптирана онлайн програма за обучения за хора с различни възможности, с цел надграждане техните умения и помощ при намиране на квалифицирана работа, независимо от ограничителните мерки по време на пандемия;

Фондация „Извън кръга“, проект: „S,M,L & ART“, който предоставя иновативен метод за справяне с хранителните проблеми чрез създаване на виртуална арт-психологическа стая с безплатен достъп, включващ помощ от професионален психолог;

Фондация „Първите три минути“, проект: „Предай-нататък“ - обучителна програма за учители и ученици за оказване на първа помощ.

Фондация „Сингъл Степ“ с проект #endHIVbg - от предизвикателствата на COVID-19 към възможност за устойчиво решение. Ще бъдат направени 1 800 безплатни теста и ще се осигури професионална психологическа подкрепа като част от мащабна анти-ХИВ кампания.

В рамките на 2020 г. Общественият борд на TELUS International в България ще разпредели общо 170 000 лв. към социално значими проекти. Фокус в оценката на борда са ефективността на проектите, положителното им въздействие върху местните общности и възможността да бъдат от помощ в ситуация на пандемия. Следващата отворена покана за кандидатстване ще се състои тази есен, като ще бъде обявена допълнително.

От своето създаване през 2015 г. до момента Общественият борд на TELUS International в България е финансирал 120 проекта на обща стойност близо 1 милион лева.

2019

След трите отворени покани за кандидатстване към неправителствения сектор през 2019 г. общият брой разгледани проекти достигна 240, от които 28 предложения получиха одобрение за финансиране. Сред подкрепените проекти до момента попадат 15 в сферата на образованието, 7 в направление здравеопазване и 6 - в околна среда. Общата сума за разпределяне през годината е 170 000 лв.

Фондация „Подобри“

Зелена академия - Практически занимания и уроци на открито на тема екология

Проектът ще се осъществи на територията на гр. Шумен в няколко учебни заведения. Той е насочен към ученици от 3, 4, 5 и 6 клас, които да бъдат ангажирани с проблемите, произтичащи от замърсяване на природата, както и да бъдат възпитани в тях навици за нейното опазване. Ще се проведат обучения и работилници от 15 доброволци към фондация „Подобри“, част от доброволческия екип на ZeroWaste Шумен и доброволци от Общински младежки съвет - Шумен. Ще бъде създаден еко кът в класната стая и ще се поставят кошчета за разделно събиране. Провеждане на експеримент за създаване на мини компостер от бутилка. Освен това, ще бъде облагороден горския лабиринт на територията на Природен парк „Шуменско плато“.

Фондация „Подарете книга”

„Доброволец до всяко дете“ - Месечни посещения на доброволци, които да се превърнат в дългосрочни ментори на деца на възраст от 7 до 18 г., лишени от родителски грижи, които живеят в институции.

Всеки месец ще се осъществява посещение при децата, като целта е всеки доброволец да стане приятел и дългосрочен ментор на едно дете - в продължение на четири месеца. Една от дългосрочните цели е доброволците да се превърнат в добрия модел за подражание, който липсва в тяхната социална среда и да окажат позитивно влияние върху техните умения да си сътрудничат и общуват.

Сдружение „Отворена Творческа Общност Глобал Вижън Съркъл“

Интерактивен образователен спектакъл „Пътуване във Всичколената“

Проектът е насочен към деца над 6-годишна възраст и младежи от всички етнически и религиозни групи, които са лишени от родителски грижи и участват в програмите на SOS Детски селища. Проектът въвлича активното участие на децата, които индивидуално ще преминат през интерактивния образователен спектакъл „Пътуване във Всичколената“, взаимодействайки си с актьорите. Ще бъдат организирани и творчески ателиета, работилници за работа с глина, музика и рисуване. Планираните представления са общо десет, се в рамките които да преминат общо 300 деца.

Фондация „Биоград София“

Дигитализиране на Музея на Пчелата

Внедряване на система от сензори за определяне на влиянието на климатичните промени върху пчелите. Целта е информиране на широката общественост за потенциалните рискове от изменението на климата за съществуването на медоносните пчели и тяхното влияние върху здравословния и имунен статус в определени био-географски (градски) райони.

Фондация „Институт за здравно образование“

ТОВА не си го правил:) #несигоправил Популяризиране на доброволното кръводаряване и предизвикателство към завършващите младежи да отбележат своето пълнолетие с благороден жест - кръводаряване

Това е продължение на проекта, финансиран от Обществения борд на TELUS International 2018 г. за изпълнение през 2019 г., който се финализира на 14 юни тази година. Проектът и кампанията за 2020 г. включва посещения на училища в Бургаска област, които не са били посещавани до момента, включително и от страна на лекари, по време на часовете на класа. Проектът се реализира съвместно с Кръвния център в Университетската болница в Бургас, БЧК, БМЧК и институции в сферата на образованието.

Сдружение ”Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания”

„За децата на България“ - разработване и реализиране на програми за преодоляване на стреса и създаване на благоприятна среда по време на болничния престой на пациентите

В голяма част от детските болнични заведения липсва детски психолог. Децата и родителите попадат в необичайни ситуация, в които имат нужда от разговори, изслушване, насоки и подкрепа. Тази подкрепа не може да бъде осигурена от лекуващият лекар или сестра. Това влияе, както върху емоционалната стабилност на детето и родителят, така и върху комуникацията между родители и лекари. Проектът е насочен към пациенти на възраст от 3 до 12 г. в отделение по Детска урология към УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“ и СБАЛДБ “проф. Ив.Митев“, София. Той включва провеждане на среща с родителя и детето, установяване на реалните му нужди и потребности, както и съгласуване на бъдещите съвместни дейности. Разписване и разработване на програма за подкрепа. Провеждане на редовни посещения и интерактивна комуникация и активности.

Българска Фондация Биоразнообразие

ДЕСТИНАЦИЯ ФЛАМИНГО - Поставяне на тракове, с цел привличане на голям брой привърженици/туристи на Атанасовско езеро, Бургас, както и да осигурят контролиран и безопасен достъп до защитените територии

През август 2019 г., по време на орнитологичния мониторинг в Атанасовско езеро, извършван в рамките на проект „Лагуната на живота“, се наблюдава ято от 159 розово фламинго. Това е най-високата регистрирана в България, което прави езерото най-важното място за този вид у нас. Никой не беше подготвен за огромния интерес, който тези птици ще предизвикат у и медиите и обществеността. Проектът включва изготвяне на GPS трак и на векторен слой GPS координати, интегриране в Google Maps среда. Ще се предостави информация за маршрутите със снимки и оценка за туристическия натиск в поддържания резерват „Атанасовско езеро“, както и норми и режими за посещение на туристите.

Клуб на Нестопанските организации - Търговище (Клуб НСО)

„Ранно детско учене за всички“ - осигуряване на достъп до услуги за ранно детско образование и развитие на малки деца билингви (2 – 5 години), от малки населени места в община Търговище

В рамките на настоящия проект два детски отдела в читалищата в с. Пробуда и с. Буховци ще бъдат променени, така, че да станат уютно, привлекателно, безопасно пространство за обучителни занятия на децата от тези села. Ще бъдат обучени читалищните секретари за работа по програми за ранно детско развитие, а с родителите на тези деца ще бъде осъществена активна комуникация относно важността на ранното образование, създавайки се условия за прилагане на услуги за ранно детско развитие и учене в малките населени места в България.

Фондация „Дечица“

„„Аз в света на растенията и животните“ – образователен проект чрез подхода „ учене чрез преживяване“

В проекта ще участват 30 деца и младежи в неравностойно положение, на възраст от 8 до 19 год., настанени в четири социални институции – Центрове от семеен тип в град София. Целта е те да повишат знанията си за света на растенията и животните. Подходът „учене чрез преживяване“ ще подобри общата им култура, социалните им умения и най-вече ще ги научи как да се грижат и да опазват околната среда, както и да преодолеят социална изолация, в която изпадат децата и младежите в неравностойно положение Ще бъдат организирани посещения на природни и растителни местообитания и открити уроци и беседи.

Сдружение „Бъдеще за всеки“

Ателие по психодрама за деца и младежи с интелектуални и физически затруднения

Проектът е изцяло насочен към 30 деца и младежи с ментални и физически увреждания, както и младежи, лишени от родителска грижа, които живеят на територията на Община Монтана. В рамките на проекта те ще са преките участници в изготвените сесии, което ще им даде възможност да разширят своите знания за света, да обогатят комуникативните си умения, да развият различни художествени и социални интереси, да повишат физическото, емоционалното и интелектуално израстване. С помощта на психолог и терапевт за период от 6 месеца, по два пъти в седмицата по два часа ще се провеждат сесии в ателието, с които ще се цели да се изградят в действията им последователност, целенасоченост и да се засилят личните им качества като разбиране, изразяване на емоции и приемане на различията.

Съвет на жените бежанки в България

Всички сме замесени от едно тесто - Провеждане на сесии по взаимно месене и беседи с участието на деца от семейства на бежанци в Хлебната къща

Инициативата „Всички сме замесени от едно тесто“ е създадена в полза на деца на ученическа възраст от семейства на бежанци, идващи от Сирия, Ирак, Иран, Афганистан, както и легално пребиваващи в страната ни мигранти, и деца от български семейства. Целта е да се постигне ефективен културен обмен и да се изградят трайни и толерантни връзки помежду им. Проектът предвижда провеждането на 12 общностни месения веднъж в месеца, в които да се включат над 120 деца между 7 и 11 години, както и последващи модерирани беседи между различните участници с подкрепата на преводачи и медиатори. Идеята е децата от различни култури и етнически групи да се образоват за общите помежду им традиции, обичаи и ценности, както и за различията, за да преодолеят преградите помежду си. Проектът се осъществява успешно от началото на 2018 година, като до момента над 80 деца от български и бежански семейства са били директни участници в колективните месения.

Сдружение “5км Парк БГ” - гр. София

2km Kids Run - Организиране на безплатно тичане на открито за деца всяка събота

Проектът осигурява абсолютно безплатно детско бягане на дистанция от 2 километра - единственото в България, което се провежда целогодишно - 52 пъти през годината. Това дава възможност на децата още от най-ранна възраст да изграждат трайни навици, дисциплина и спортна култура. 2km Kids Run е свободно за участие на всички деца без значение от пол, възраст, етническа принадлежност и способности. Детското безплатно бягане стартира през април 2015 г. на територията на Южен парк, с честота на провеждане един път месечно. През април 2018 г. стартира неговото ежеседмично издание всяка събота, което привлича над 100 деца всеки уикенд да предизвикват себе си. Заедно с организирането на тичането за деца, проектът предвижда поддръжката на сайт, който подновява, надгражда и преструктурира събираната информация от постиженията на децата, за да може всяко едно от тях да се радва на успехите и резултатите си чрез публичен профил онлайн.

Фондация “Джендър алтернативи” - гр. Пловдив

Създаване на онлайн платформа за защита на правата на младежи, преминаващи през съдебно производство - Да защитим правата на децата!

Проектът цели създаване на иновативна онлайн платформа за млади хора, която чрез визуализирана информация ще разяснява правата на непълнолетните, преживели насилие или такива, които са в конфликт със закона. Платформата ще ги подготвя за процеса на преминаване през т. нар. „синя стая“. В стремежа на фондацията е поставянето в центъра правата на детето и отговорността на държавата при тяхното гарантиране. Платформата ще визуализира работата на полицията, съда, прокуратурата и социалните служби в етапите на провеждане на разпит, като за създаването й ще бъдат включени младежи-доброволци, за да се гарантира, че платформата е адаптирана за нуждите на младежите. Ще бъде подготвена информация на разбираем за децата език как те могат да участват в съдебни производства или пряко - като ответник, жертва, свидетел, или непряко - когато решенията имат въздействие върху живота им. Идеята на проекта е да създава условия за предотвратяване на виктимизацията и травмирането на младите хора за цял живот, като им дава знания за правата им на разбираем, толерантен и модерен език.

Сдружение “Асоциация Родители” - гр. София (част от Национален център за безопасен Интернет)

Грамотни деца в дигиталния свят – развиване на дигитално-медийната грамотност на децата в доучилищна възраст

В рамките на проекта се цели развиването на дигитално-медийната грамотност на 1200 деца от София до 7-годишна възраст, когато те активно опознават света и изграждат различни навици при употребата на дигитални устройства и Интернет. Достигането на проектната цел ще бъде подкрепено с активното въвличане на родителите в този процес като ключови фигури в живота и израстването на най-малките. В началото на проекта ще се проведат фокус-групи и дискусии, за да се направи актуална картина на техните нужди и нивото на разбиране на дигитално-медийната грамотност. В резултат на фокус-групите, както и опита, който сдружението има до момента като Център за безопасен интернет, ще се създаде Семеен комплект, който ще съдържа книжка с игри за деца и наръчник за родители. Книжката ще съдържа различни дейности и игри, а наръчникът ще информира родителите за основните онлайн рискове, как да помагат на децата си да развиват способности за безопасно ползване на Интернет и мобилните устройства, както и за ефективно общуване с околните в онлайн и офлайн среда. Обратната връзка от децата ще осигури ценна информация и ще допълни качествено финалния вариант на книжката, която цели да бъде максимално полезна и отговаряща на нуждите на децата, за да станат по-отговорни и осъзнати ползватели на Интернет пространството.

Организация: Фонд “Валя Крушкина” при фондация “Работилница за граждански инициативи”

Училищни кампании и онлайн обучение за повишаване на медийната грамотност, критично отношение към фалшиви новини и социална активност за тийнейджъри

Проектът предвижда провеждане на онлайн обучение за учители от цялата страна относно важността на фалшивите новини, както и срещи с журналисти в училище по темата. Целта е да се обучат млади ученици за това как да разпознават фалшивите новини и да подхождат критично към информацията, представяна в медиите. Ще се проведат срещи с над 1000 ученици в различни населени места с население до 100 000 жители от цялата страна, по време на които изтъкнати български журналисти ще говорят за своята професия и ще организират училищни кампании. По време на кампаниите ще се разпространяват информационни материали, ще се провеждат срещи и семинари, презентации в клас и информационни дискусии. След обучението всички участници ще получат допълнителни онлайн ресурси, които ще могат да използват, за да повишават осведомеността по тази тема сред своите връстници в бъдеще, привличайки нови млади съмишленици към отговорната журналистика в България.

Сдружение “Каритас София”

Програма за ограмотяване и възпитаване на младежи от Социални домове за временно настаняване на чужденци чрез различни спортни, арт и образователни дейности

Сдружение “Каритас София” има за цел да допринася активно за ограмотяването и образоването на децата и младежите, които живеят в Социалния дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци. Програмата предвижда провеждане на обучения с близо 200 деца по основни умения като: български и английски език, математика, спорт, изкуства, както и неформални дейности за развитие на социалните и житейските им способности и умения. Родителите на тези деца претърпяват сериозни психологически и емоционални травми, в резултат на които децата показват агресивно поведение и липса на комуникативни умения от ранна възраст. Ето защо тези деца се нуждаят от социална и психологическа подкрепа, за да могат да живеят пълноценен живот, след като напуснат границите на институцият. Този проект идва в отговор именно на този проблем.

Фондация “Светът на Мария”

Работилници за развиване на трудови и социални умения у младежи с интелектуални затруднения

Проектът планира провеждането на серия от творчески лаборатории за една от най-маргинализираните групи в обществото - младите хора с интелектуални затруднения. В рамките на Лабораториите ще бъдат организирани четири последователни модула - фотография, разказ, керамика и рисуване, което ще даде възможност на целевата група да развие няколко вида умения: практически умения с житейска насока - изразяване и говорене за живота, описване на чувствата и преживяванията; общи житейски умения - дисциплина, последователност, целенасоченост; лични качества и умения - разбиране и изразяване на емоции и приемане на различния. Преки участници ще са 25 младежи с интелектуални затруднения от Дневния център на фондацията, които ще имат възможността освен да участват в творческите модули, така също и да станат част от художествения и културен живот на София чрез посещения на театрални представления и изложби по техен избор. Целта е тези деца да съпреживеят културното многообразие на столицата и да усетят ползите от изкуството върху емоционалното си здраве.

Враца Софтуер Общество

Обучение по програмиране, менторство и състезания в ИТ сферата за деца и младежи

Младите хора във Враца се нуждаят от местни лидери, които да ги обединят в създаването на общност с интерес в областта на информационните технологии. За да отговори на тази нужда, проектът ще даде възможност на 45 ученици от 8 до 12-ти клас да развият своите умения по алгоритмично програмиране, да участват в ИТ състезания, CoderDojo менторски инициативи, забавни игри, викторини и менторски програмен семинар. Част от обучаваните ученици ще предават натрупаните си знания на други съученици, като целта е те да подобрят постиженията си на олимпиади и състезания по компютърни науки. Проектът ще даде възможност на младите хора от Враца да трупат знания в сферата на информационните технологии, за да имат възможност за намиране на обещаваща и удовлетворителна работа в бъдеще.

OPEN Space Foundation

Направихме го заедно!

Проектът цели да облагороди градската среда в квартал Обеля в София чрез възстановяване на площадки и създаване на арт инсталации. Младежи от различни етнически групи в квартала ще си сътрудничат с художници и заедно ще пресъздадат моменти от културата на групите. Вътрешният двор на местното училище, кварталният парк и района около метростанция Обеля не са ремонтирани въпреки важността им за местното население. Именно затова тези най-посещавани и комуникативни части от квартала ще бъдат облагородени с цветни платна и художествени инсталации, илюстриращи различни моменти от историята и културата на ромското и българското население, за да се създаде възможност за обмен и междукултурен диалог. Красивата и колоритна градска среда ще допринася за по-хармонично и вдъхновяващо ежедневие, ще повишава настроението в квартала и разпространява добър дух сред местните жители.

Младежка ЛГБТ Организация “Действие”

Програма за осигуряване на психологическа помощ и подкрепа на ЛГБТИ младежи

Проектът има за цел да подобри психичното здраве сред ЛГБТИ общността и тяхната информираност за важността от грижата за добро психично здраве. ЛГБТИ младежите често нямат възможност за пълноценно включване в обществения живот поради заклеймяване в семейството и от широката общественост. Те често се сблъскват с проблеми като тормоз и насилие в училище и на улицата, както и стигма, което води до проблеми със самооценката и личното благополучие. За да се справи с този проблем, организацията ще проведе срещи за психологическа подкрепа с ЛГБТИ представители. Ще бъдат предоставени специални брошури и онлайн информация с контакти на психолози с богат професионален опит в работата с ЛГБТИ групи. Ще се създаде онлайн осведоменост по темата, за да се осигури достъпност до здравни услуги за психологическа терапевтична помощ. По този начин проектът пряко ще отговори на нуждата от психологическа подкрепа на българските ЛГБТИ младежи.

Фондация “ЕкоОбщност”

Проект за опознаване на биоразнообразието в защитена местност “Кайлъка”

Към момента няма актуална програма, която да позволява на младите хора от Плевен да изследват биоразнообразието на защитената местност “Кайлъка”. Липсва осъзнаване за значението на множество местни растителни и животински видове, нито знания за необходимите мерки, които трябва да се полагат за тяхната защита. Парк “Кайлъка” страда от антропогенна намеса, включително от интензивното въвеждане на автомобили през последните години. Проектът предлага решение на този проблем чрез активно включване на повече от 200 младежи от три училища в Плевен в дейности за наблюдение, проучване и опазване на местната флора и фауна. Учениците ще бъдат обучени за значението и опазването на различни птици, билки и растения, ще наблюдават и изучават богатството на прилепите и ще имат възможност да участват в презентации от експерти от Биологическия факултет на Софийския университет. Тези дейности ще дадат възможност на учениците да се запознаят с важността от опазването на биоразнообразието и околната среда.

Сдружение “ИДЕА” (Социалната чайна)

Създаване на билкова градина и облагородяване на публичното пространство на Социалната чайна

Социалната чайна е културно и социално алтернативно пространство, което цели да подкрепя млади хора, израснали в социални домове и без родителска грижа, чрез програма за наставничество и осигуряване на първа работа. Чрез облагородяване на околната среда и включването им в процеса на изследване, подбор, засаждане и поддържане на нова билкова градина в района на Таляна, организацията ще даде възможност на младите хора да развиват своите социални умения и дисциплина. Десет доброволци и 8 младежи от социални домове във Варна между 16 и 24 години ще вземат участие. Те ще бъдат насърчавани да се включат проактивно във възстановяването на градската среда, като ползата ще бъде за цялата общност във Варна. Последващата грижа за растенията и билките, които ще бъдат засадени, е част от устойчивостта на проекта. Облагородяването на околната среда около Чайната ще допринесе за увеличаване броя на нейните посетители, което от своя страна ще създаде повече възможности за културен обмен и социализация на младите хора, които работят там.

“Диабет, предиабет и метаболитен синдром”

Проект за интеркултурна комуникация за деца и младежи чрез обучения по меки умения, импро-театър и създаване на видеа

Проектът предвижда обучение по междукултурна комуникация за деца и младежи чрез интерактивни семинари за меки умения, импро-театър и правене на видео. Участници ще са 30 ученици от семейства на имигранти и малцинства, както и 30 младежи с диабет на възраст между 12 и 29 години. Целта е да се създаде активна младежка общност от участници с адекватни социални умения за бъдещо социално включване и кариерно развитие в толерантна среда. Обучението по меки умения, основано на междукултурния диалог, ще вдъхнови групата от млади хора да бъдат по-активни и да развият своята страст за изучаване и използване на чужди езици. Обучението по правене на видео, от друга страна, ще вдъхнови младите хора да не се страхуват да споделят за проблемите и постиженията си, целите и мечтите си.

Фондация “Стъпка за България”

Кариерни работилници за мотивация и ориентация на младежи с рисков профил, интегрирани с менторската програма на “Стъпка”

Проектът има за цел да включи близо 30 доброволци от различни професионални направления в 12 последователни, надграждащи ефекта си кариерни работилници през учебната 2019 - 2020 година. Целта на семинарите е да мотивират ученици от рисков профил от района на Нови Искър за работа в посока бъдещо кариерно развитие, да ги насочват и в процеса на кандидатстване за възможности за образование, работа, стаж, програми за академичен обмен и стипендии. В хода на учебната година, програмата за кариерна ориентация на младежи ще обърне тенденцията за социално изключване на тази рискова група и ще им помогне да предприемат следващата важна стъпка в личното си и професионално развитие. Интегрирана в програмата за менторство на фондацията, програмата за кариерно обучение ще помогне на младите хора от привилегировани среди да реализират своя потенциал и да функционират като самодостатъчни и социално активни граждани.

Център за хуманни политики

Обучения peer-to-peer за рисковете от употреба на наркотици

Проектът ще ангажира 100 младежи на възраст 15 - 19 години от ромски произход, институции и рискова среда в обучение относно рисковете от употребата на наркотици. Ще се въведат интерактивни модели за представяне на съдържанието, като част от учениците ще бъдат обучени да предават натрупаните знания на свои връстници с цел ефективна и значима селективна превенция на проблеми като злоупотребата с наркотични вещества сред младото поколение. Обучението на бъдещите обучители на връстници (peer-to-peer education) е насочено към привличане на нови участници в инициативата и разширяване на цялостната мрежа от младежи със знания и умения по темата за наркотичните вещества.

Фондация “Воден път”

Водна рехабилитация и психотерапия за деца и младежи с увреждания

Проектът предвижда осигуряване на здравна услуга по водна рехабилитация, допринасяща за физическото, умственото и психосоциалното развитие на деца и младежи с проблеми в развитието. Всеки месец ще се провеждат занимания с минимум 10 деца и младежи с двигателни, сензорни и психични разстройства, детска церебрална парализа, зрителни и слухови дефицити, мускулно-скелетни нарушения, синдром на Даун и други състояния. Ще бъдат предоставени следните услуги: водна рехабилитация чрез използване на доказано ефикасни методи, иновативна звукова водна терапия и психотерапия. Проблемът, който проектът цели да адресира, е липсата на съвременен метод за рехабилитация на деца и младежи с увреждания, който да интегрира физическите, психическите и емоционалните области на развитие. Освен че въздействат върху физическото тяло, методите влияят и върху сетивното, когнитивно и емоционално развитие и помагат на децата и младежите да създадат връзка с природата и водния елемент.

СНЦ “Общност Каузи и Начинания”

Проект за развиване на умения по характер в НУ “Яне Сандански” - интегриране на иновация и позитивно образование в училище

Целевата група на проекта са ученици от 1-ви до 4-ти клас от училище “Яне Сандански” в Разлог. Тя има за цел активното им включване в иновативни образователни методи за изграждане на характер, основани на съвременни открития в позитивната психология. За тяхното развитие и успех, децата и учениците се нуждаят както от теоретични знания по различните предмети, така и от силен характер и житейски умения, като устойчивост, постоянство и дисциплина. Образователната система не създава достатъчно условия за работа с характера на учениците като фактор за успех в училище и живота. Това е от решаващо значение за училища като “Яне Сандански”, където по-голямата част от учениците идват от уязвими общности. Проектът ще включи учениците в различни тематични преживявания, като семинари за характер, положителни междучасия, летни семинари и творчески уикенд, допринасящи за създаването на по-положителна и иновативна среда на обучение.

Фондация “Лърн”

Обучение по здравни и сексуални въпроси за тийнейджъри с цел информираност и превенция чрез интерактивна e-learning платформа и кампании по училища

Проектът е насочен към 1200 деца и подрастващи на възраст 13 - 18 години от различни училища в цялата страна. Целта е да се образоват по здравни и сексуални въпроси чрез интерактивна платформа за електронно обучение и училищни кампании. Кампаниите с лекции по темите ще включват места като София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Павликени и Троян. Информационните материали в платформата за електронно обучение ще бъдат публично достъпни и ще обхващат теми като сексуално здраве, промени в пубертета, справяне с нежелани инфекции и бременности. Целта е сексуалното здраве да бъде включено като приоритетна и достъпна тема в средното образование и да се повиши осведомеността за нейното значение сред българските младежи и техните учители.

2018

През 2018 година се състояха 3 срещи на борда. Общият брой проекти, разгледани след отворените покани за кандидатстване през март, юни и октомври, са 277 от които 25 са одобрени. Общата стойност на финансиране е 150 000 лева. Сред подкрепените предложения попадат 11 в сферата на образованието, 12 - в тази на здравеопазването и 2 - в околна среда.

Фондация “АРТОН България”

Болнична програма „АРТОН” по системна арт терапия и музикотерапия за деца с онкохематологични заболявания

Фондация „АРТОН България” провежда първата за България болнична програма по арт терапия и музикотерапия за деца с рак в специализираните университетски клиники в София и Варна. Програмата представлява психорехабилитация и психотерапия със средствата на изкуството, поднесена на тежко болните деца от арт терапевти, музикотерапевти и клинични онкопсихолози. Целта е чрез специализирано обучение на творци, да се въведат арт сесии в общата психотерапевтична подкрепа на децата пациенти – като форма за непосредствено, нетравматично изразяване, почивка, възстановяване и оптимизиране на децата, подложени на агресивна химиотерапия и дълга хоспитализационна изолация.

Сдружение “Образование без раници”

Уроците по химия безплатно на български език в Кан Академия – най-голямата онлайн образователна платформа в света

Проектът е следваща стъпка към целта да се предостави на български цялото съдържание от най-мащабната и развита онлайн образователна платформа в света - Кан Академията (Khan Academy). Тя дава безплатно образование с над 10 000 видео урока и 100 000 упражнения по математика и всички науки и се използва по цял свят от над 50 млн. потребители. С настоящия проект, към вече преведеното съдържание по математика, програмиране и биология в Кан Академия (КА) ще се добави и съдържание по химия - една от есенциалните природни науки, която ни дава жизнено необходима информация за околния свят. Добрите познания по химия се отразяват и върху индустриите, екологията, здравеопазването. Кан Академия ще позволи прилагането на т.нар. “огледална класна стая” и в часовете по химия; ще даде шанс на всички деца и младежи в страната да учат основите на химията със своето собствено темпо, умение по умение, в една насърчаваща, игрофицирана онлайн среда и с повече време за индивидуално внимание в клас.

Сдружение “Фабрика за идеи”

Предизвикателство АЗ МОГА (I CAN Challenge)

Проектът “Предизвикателство АЗ МОГА” може да бъде реализиран вече и на родна почва от “Фабрика за идеи”, поради факта, че от края на 2017 година сдружението е официален представител за България на методологията Дизайн за промяна (Design for Change), вдъхновявайки повече от 2 милиона деца, техните учители и родители да повярват, че носят промяната в себе си. Децата получават сигурно пространство, в което имат възможността да опишат проблемите, които виждат, а учителите, които ще се обучават в рамките на проекта, от своя страна насочват и насърчават учениците. Целият процес се състои от няколко простички фази, “Почувствай”,“Представи си”,“Направи”,“Сподели”. В рамките на проекта децата не само мислят за проблемите и техните решения, но и ги реализират на практика, за да се превърнат в добър пример за останалите деца.

Фондация “Очи На Четири Лапи”

Обучение на обучители на DAD (кучета за сигнализиране на диабетни кризи) кучета

Фондацията има за цел създаването на условия за равнопоставеност в обществото на хората със сетивни, двигателни и метаболитни увреждания в България чрез: набиране и разпространяване на информация и акумулиране на финансови средства, с които да се подпомага изграждането на центрове за обучение на служебни кучета за хора с увреждания: кучета водачи, кучета асистенти и DAD кучета за сигнализиране на начало на диабетични кризи при деца и възрастни. Целта на настоящия проект е да се увеличи броят на обучените инструктори, които ще позволят на повече потребители да се възползват от услугата DAD кучета - кучета, които могат да доловят началото на диабетна криза. Целта е също така да се увеличат капацитетът и професионалните умения на самите инструктори на кучетата, за да се подобри както благосъстоянието на пациентите, така и това на техните семейства.

СНЦ България за Трънско

Проект “Цветен Трън”

Проектът има за цел да вдъхнови децата и юношите да направят града си цветен чрез разпространяване на сандъчета и разсад за цветя и организиране на конкурс за най-цветна градина/фасада и по този начин да повдигне духа на цялата местна общност. Да „оцвети” живота в града, така че младите хора да останат в него, както и да привлече други млади хора за живот и работа в общината. Целта е да се постигне икономическо съживяване на района и преустановяване на обезлюдяването му чрез възстановяване на индустриите, характерни за средата на 20-ти век и природосъобразни новаторски подходи, които включват: възстановяване на духа на общността; изграждане на земеделска и туристическа индустрия, стъпваща на местната традиция и на съхраняване на околната среда; привличане на кадри от „креативните индустрии”.

„Сдружение на олимпийските отбори по природни науки“ /СООПН/

Национална школа по химия

Националните школи по природни науки не успяват да спечелят особено висока популярност сред дарителите и ангажираните в бизнеса спонсори. Пълноценното протичане на подготвителния процес е в пряко отношение към успеваемостта и високата резултатност на олимпийците ни на международната сцена. Основната мисия на СООПН е осигуряване на финансиране, организиране и подпомагане на всички дейности, съпътстващи целия процес на развитие и подготовка на младежите, посветили се в постигането на върхове в сферата на природните науки. Изправянето пред трудности в процеса на организация, логистика и осигуряването на материална база никога не е демотивирало участниците в тази благородна кауза, но винаги е било съпроводено от препятствия, които екипа от професионалисти счита по-скоро за предизвикателство в контекста на своята работа. Осъществяването на проекта “Национална школа по химия” е важно звено от цялостното обучение, набиране на бъдещи олимпийски състезатели и пробуждане на интерес сред младежта към химията и грижата за околната среда.

Асоциация на българските лидери и предприемачи

ABLE Mentor

ABLE Mentor е 3-месечна програма за индивидуално менторство, насочена към ученици в гимназиален курс, която се провежда вече повече от 4 години на сезонен принцип в 10 града в страната. Целта на програмата е да свърже учениците от 10-ти и 11-ти клас с успешни професионалисти, с които да изградят дългосрочни отношения, които да доведат до по-високо ниво на увереност при вземане на решения за техния кариерен и академичен път. Това е шанс за учениците да осъществят първият си проект, да добият професионални умения за презентиране, работа в екип и комуникации, и да създадат полезни и дълготрайни контакти, които да им осигурят едно по-добро и успешно бъдеще.

Фондация ГЛАС България

ХОЛМ: (Х)ИВ в (О)бщността на (Л)ГБТИ+ (М)ладежката (С)ексуалност

Проектът се осъществява съвместно от три организации. Освен фондация ГЛАС, това са Фондация Ресурсен център Билитис и Младежко ЛГБТ сдружение “Действие”, които със собствени средства съвместно отварят и управляват ЛГБТИ общностен център в София, в които представители на общността ще могат да получават подкрепа и консултации. Центърът ще разполага с библиотека и ще провежда редовни събития, дискусии и тематични срещи. Той ще се превърне в естествен притегателен център на ЛГБТИ младежите на възраст между 18 и 29 г., които ще могат да се социализират и да ползват услуги като анонимно тестване за ХИВ, както и консултации за полово-предавани болести напълно безплатно. Отварянето на подобен кабинет, в рамките на този общностен център, ще го направи много по-полезен и достъпен, и ще подкрепи цялата ЛГБТИ общност. Другата основна задача на проекта е провеждането на информационна кампания, която да насърчи тестването и да обясни нуждата и формите за ХИВ превенция и предпазване от други полово-предавани болести.

Сдружение "Вазовци"

Спорт за здраве

Целта на проекта е да подпомага подрастващите ученици от СУ “Иван Вазов” в гр. Вършец в тяхното личностно развитие чрез здравословен начин на живот и насърчаване на практикуването на спорт. Чрез проучвания, направени съвместно с психолога на училището, се установява, че най-голямото предпочитание на учениците от местното училище е възможността за извънкласни занимания и спортни игри на открито. Проектът отговаря на тази потребност на местните младежи като изгражда единствената площадка за фитнес на открито в района. Наличието на такова съоръжение е важно за активизирането на младежите и семействата им, подобряване на качеството им на живот и възпитаване на отношение към спортуването и природата. Целта е да се популяризира практикуването на спорт сред подрастващите от град Вършец и района като антипод на заседналия начин на живот.

Фондация "Сийдър"

Трудотерапия - стъпка към по-независим живот за 38 младежи с увреждания

Трудовата реализация на хора с увреждания е изключително труден и сложен процес, на който все още не се отдава необходимата значимост. За да постигнат определено ниво на трудова пригодност и да излязат на открития пазар е необходима ежедневна, последователна и специализирана подкрепа от страна на добре подготвени специалисти. Трудотерапията поставя основите, базисните умения върху които се изграждат трудови умения и навици. В резултат на ежедневната работа по изграждане на трудови умения и навици, формиране на самостоятелност и отговорност при изпълнение на поставените задачи, петима младежи, клиенти на центъра за социална рехабилитация и интеграция в град Кюстендил, са трудово ангажирани. Нагласите на работодателите също се променят с времето, когато хората с увреждания редовно са наемани за почасова работа и демонстрират, че са развили умения, които да ги правят конкурентноспособни.

Фондация "Ценности, добродетели, интегритет"

Заедно срещу рака

Проектът се състои от работа с деца на жени с онкологични заболявания от гр. Самоков, които заедно със своите родители са ангажирани в регулярно провеждаща се иновативна колективна творческа дейност – групово рисуване с пръсти с маслени бои. Тя има поредица от ползотворни и здравословни ефекти на ниво личност, семейство и общество. Организират се редовни психологически консултации за подпомагане справянето със ситуацията на онкоболен в семейството, а също и благотворителна изложба на съвместното им творчество. Проектът е част от преодоляването на редица предизвикателства, свързани с борбата срещу раковите болести, като социална изолация (затваряне в себе си – поради лично решение или защото няма достъпни алтернативи), психологически срив и обезкуражаване след научаване на диагнозата, чувство за обреченост и безперспективност, и др. Уъркшопите по рисуване на пръсти оказват реална морална подкрепа, стимулират креативността и капацитета за изживяване на приятни моменти и укрепват съпротивителните сили на организма, личността и семейството.

Гражданско сдружение "Алцхаймер България"

Стани приятел на човек с деменция

Чрез проекта се стартира абсолютно иновативен модел в България за грижа, отношение и общуване с болните от деменция, посредством общуване с младежи-доброволци, чрез прилагане на ерготерапия, трениране на паметта, поведенческа терапия, логотерапия, които спомагат за увеличаването на самостоятелността и независимостта на хора с увреждания, включително деменция. Целта е да се поддържат ежедневните им умения за самообслужване и за компенсирането на трайно увредени функции с различни механизми. По време на сесиите с дементно болните, 20 студенти от София и Плевен във втори и по-висок курс в бакалавърски и магистърски програми в помагащите професии, решават кръстословици с дементно болните, играят умствени игри, слушат музика и разглеждат снимки, разговарят по методиката на предварително протекло обучение за общуване с възрастни хора с проблеми с паметта. Тези сесии повишават благосъстоянието на възрастните и им помагат да съхраняват умствените си способности, да развиват стратегии за справяне с влошаващите се когнитивни симптоми, и ги разтоварват емоционално. От друга страна се предоставя възможност за стаж по специалността на студентите от помагащите професии, за да могат да се реализират успешно като бъдещи кадри в здравната и социална системи. Те придобиват увереност и умения чрез действителен практически опит да се справят с деменцията - предизвикателството на 21-ви век.

Национален алианс за работа с доброволци НАРД

Социално предприятие "Шивашка работилница" – шанс за жени без образование и трудова реализация

Проектът се стреми да противодейства на проблема с високата безработица сред ромското население в Пловдив и региона, поради ниски образователни нива и липса на квалификация. От друга страна се наблюдава повишено търсене сред работодателите от текстилната промишленост на подготвени кадри, но невъзможност да се намери подходящ персонал. Затова се предвижда професионално и социално-психологическо обучение и подготовка на жени от ромски произход за изграждане на трудови навици и намиране на работа към текстилни и шивашки фирми в региона. По този начин се утвърждава социалното предприятие като работещ модел за справяне с безработицата и интегриране на уязвими групи.

Фондация "Подари усмивка"

Моето усмихнато лято

Децата в община Стамболово живеят в район, който е отдалечен от голям град. Районът е изключително беден, родителите на децата са заети предимно със сезонна работа. За децата липсват забавления и занимания през лятото. Това е и основната причина, поради която проектът възниква, за да компенсира тези липси и да предложи на децата да разнообразят ваканцията си. Организират се работилнички, които се провеждат в селата с помощта на читалищата на място, по време на които децата си играят и се забавляват, преживяват незабравими емоции и създават хубави спомени. Освен работилници с образователен характер, се правят посещения на музеи и се работи с различни материали и техники, организират се екскурзии. Разнообразните дейности мотивират родителите да инвестират в образованието и свободното време на децата си.

Фондация "Институт за здравно образование"

ТОВА не си го правил :) #несигоправил

За да работи нормално, Кръвният център в УМБАЛ Бургас се нуждае от 1000 кръводарители. Няма национална стратегия за популяризиране на доброволното кръводаряване. С подходящи послания, които провокират любопитството и естествения стремеж към добрите дела, проектът ще създаде у младите трайно желание да станат кръводарители. Директори на училища и класни ръководители от район Бургас ще получат персонални писма и материали, с които да запознаят зрелостниците. Посланието е “Не си го правил досега” и цели да провокира любопитство кое е това, което не са правили и вече могат да правят (кръводаряването не е разрешено на младежи под 18 години). Ще се организират кръводарителски акции в училищата и най-активните класове ще бъдат отличени на специално събитие.

Сдружение "Конна Терапия"

Конна Терапия за Деца със Специфични Нужди

Терапията с помощта на коне е доказано ефективен метод за подобряване на физическото и психическото състояние на децата с проблеми в развитието. Проектът в продължение на много години я предоставя на деца с Детска Церебрална Парализа, аутизъм, Синдром на Даун, епилепсия, зрителни и слухови увреждания, езикови нарушения, поведенчески и обучителни проблеми. Сдружението се стреми да промени това, като въвежда и утвърждава терапията по международни стандарти. По проекта се планира включването на 10 деца с различни проблеми в развитието в 6-месечна индивидуална терапевтична програма. Терапиите се провеждат в Център за терапевтична езда “Приятели на Зита”, на конна база с. Иваняне и подпомагат физическото, емоционалното и социалното развитие на децата.

Фондация "Невиждан театър"

Образ и безподобие

Проектът предлага театър от незрящи за зрящи и се явява световен дебют на незрящи актьори в театрален способ на име “Театъра на маските”. Това го прави изключително иновативен за България, тъй като се дава възможност за развиване на артистични умения у незрящи младежи, които могат да ги представят на зрящата публика по въздействащ и различен начин, използвайки изкуството като инструмент. Концепцията притежава творческа стратегия в два етапа: Първи етап - обучителен – провежда се в “Училище за зрение” като специален тренинг за овладяване на изразните средства и художествения език на “Театъра на маските”. Втори етап е репетиционно-постановъчен за трупата с подготовка на актьори, след преминато обучение в “Училище за зрение”. Проектът цели да демонстрира, че пред изкуството и човешките възможности няма ограничения.

Фондация "Детски книги"

Литературни клубове "Бисерчета"

Чрез проекта Литературни клубове “Бисерчета” ще се създадат 5 клуба в 4 български града, в които ще се включат между 75 и 100 деца на възраст от 7 до 14 години. С подкрепата на 1 координатор на всички клубове и супервайзори на останалите 4 клуба, децата ще участват в седем ежемесечни срещи, на които ще бъдат обсъждани по 1 художествено и 1 нехудожествено заглавие. С помощта на специално подготвени пакети с допълнителни материали за работа на литературните клубове и под ръководството на координатора и супервайзорите, участниците ще обсъждат книгите и ще усвояват умения да правят преценка за качествата на предлаганите издания. Търсеният краен резултат от проекта е тези деца да станат ядрото на детско жури, чиято задача е да подбере кратък списък с най-добрите детско-юношески книги измежду номинираните от издателите, за които след това да гласуват всички български деца от 5 до 16 години.

Фондация "Синергиа"

Младежка уеб базирана платформа за физически упражнения в домашни условия "Двигателна активност за здравословен живот"

Настоящият проект цели да създаде условия за засилване на двигателната активност в целева група - младежи от 16 до 27 години. Упражненията ще са съобразени в максимална степен с възрастовата категория и целта за самостоятелно ефективно изпълнение в домашни условия от незрящи младежи. Ще покриват минималната необходима двигателна активност на ден за осигуряване на здравословен начин на живот и ще бъдат специално адаптирани в аудио формат за хора с нарушено зрение. Ще се разработят 24 тренировъчни спортни занимания от по 12 тренировки със средна продължителност от 45 минути. Гарантирането на широк достъп до упражненията онлайн ще даде възможност на голяма целева група от младежи със зрителни увреждания да изпитат ползите от физическата активност.

Асоциация за устойчиви практики "Нашият квартал"

"Храна за Земята" - младите ЗА компостирането - проект за надграждане и въвеждане на моделно обучително място за преживелищно учене на открито за деца и младежи в Княжевска гора

Инициативата цели да насърчи устойчивото градско развитие чрез разработка на иновативни социални услуги в парковата среда на кв. Княжево. Ще бъде използван реализиран първи етап на модела “Храна за Земята-добро за всички” - инициатива за квартално компостиране, създадена от Асоциацията и победител на Европейската Комисия 2013 и надграждането му в обучително място. Проектът включва развитие на детски, младежки, културни и общности дейности с акцент върху опазването на околната среда чрез компостиране, развитие на доброволчеството и устойчиво развитие на града. Някои от дейностите, предвидени като част от програмата, включват: създаване на модерна обучителна програма за компостиране за преживелищно учене на открито за деца и младежи в градска среда и проектиране, изработка и монтаж на игрови образователни табели; възстановяване и надграждане на компост-зоната като интегриран игрови модул от обучителната програма с видимост на донорското финансиране; изработване и раздаване на “компост-помощник”; демонстриране потенциала за учене в градско пространство и създадени условия за активно компостиране; разработване и провеждане на информационно-комуникационна кампания; организиране и провеждане на редица от обучителни общностни събития. Проектът подпомага изпълнението на местни стратегии за повишаване качеството на живот в града, насърчаване на здравословния и активен начин на живот и социално включване на младите хора и общността.

Сдружение "Гаврош"

През кухнята за по-добър живот

Проектът е насочен към родители в семейства в риск – самотни майки, многодетни семейства, хора с увреждания, младежи в социални услуги. Младежите, които ще участват в проекта, са потребители на социални услуги “Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” и “Наблюдавано жилище” към Сдружение “Гаврош” и са с ограничени знания и умения за самостоятелен начин на живот. Чрез неформално обучение по готварство в заведение за хранене в гр. Варна, което ще се провежда два пъти седмично, 8 младежи от социални услуги, включително с увреждания, ще придобият нови умения за справяне в различни ситуации, ще усвоят практически умения за готвене и общуване в трудовата среда на ресторант, която обикновено ги отхвърля. Това ще подпомогне бъдещата им професионална реализация и увеличаване шансовете за самостоятелно справяне в живота. Освен това ще се осигуряват индивидуални и групови консултации по теми, свързани с потребностите на младежите и предизвикателствата, които срещат в процеса на работа. Целта е да се преодолее безработицата и да се осигури по-добра грижа за децата в семейства в риск.

Сдружение "Здраве без граници"

CheckPoint Благоевград – мястото за анонимно и безплатно изследване за ХИВ и хепатит

Въпреки развитието на медицината и знанието за ХИВ, в студентски град като Благоевград не е осигурена анонимна и безплатна възможност за изследване за ХИВ, хепатит В и С, нито за получаване на емоционална подкрепа и/или застъпничество за правата. Гейовете, както и мъжете, които правят секс с мъже в региона (или имат рисково сексуално поведение) или не се изследват, или се изследват спорадично в друг град. Дори в Националната програма по ХИВ за 2019 г. регионът е изключен от държавната подкрепа за изследване и превенция. Проектът предлага създаването на CheckPoint Благоевград - Център за сексуално здраве по подобие на столичния център, в който специализиран екип от МСМ лекар и консултанти да увеличи броя на изследвалите се лица за ХИВ и хепатит, както и да осигури физическо пространство за консултиране, изследване, информиране, включително и провеждане на скринингови акции в близки населени места от областта. По този начин ще се намали броят на лицата с ХИВ, а онези, които бъдат открити, ще получат достъп до услуги за бърз старт на лечение и грижа от професионалисти от София. Инициативата категорично защитава мисията да се достига до повече хора в риск и да им се предоставя качествена и навременна грижа.

Фондация "Елизабет Костова" (ФЕК)

Творческо писане за младежи

Проектът цели развитие на писмени умения за творческо писане за младежи и е необходим с цел дългосрочна инвестиция в образованието и уменията на българските ученици. Творческото писане е иновация, която отхвърля идеята, че писането е само за творци и насърчава себеизразяването на съвременната младеж чрез различни писмени форми: проза, поезия, есеистика, което го прави подходящ модел за уязвими групи като младежите. Проектът цели положителна промяна чрез предоставянето на допълнителна стойност към подготовката, която получават в училище и възможност за творческа изява – като ги снабди с необходимия инструментариум и ги стимулира да реализират свой художествен литературен продукт; да придобият компетенции по творческо писане; да обогатят познанията си за съвременната литература в България и по света; да четат активно стойностна литература; да формират литературен вкус; да изберат литературата като професия. Проектът ще осигури професионална възможност за няколко български писатели, като ги въведе в метода на преподаване на творческо писане. Ще породи продуктивни сътрудничества с цел равноправен достъп до курсове по творческо писане, които ще имат дългосрочно благоприятно въздействие върху образователната среда в България.

Фондация Карин дом

Музикотерапия на деца със специални потребности в Карин дом

Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Актуалният проект ще финансира индивидуални и групови музикотерапевтични сесии за деца с увреждания. Това, което дава предимство на музикотерапията като иновативен метод за работа с деца със специални потребности, е естеството на музикалните преживявания - те предоставят средство за себеизразяване, което не изисква използване на думи. Проучвания доказват, че музиката повлиява положително и върху развитието на мозъка на децата със специални потребности, като стимулира развитието на двигателни, когнитивни и социални умения. Музикотерапията в Карин дом се води от висококвалифициран специалист-музикотерапевт с над 5-годишен опит в областта, с участия в редица национални и международни обучения и конференции по теми, свързани с музикотерапията. Проектът ще насочи вниманието на обществото към възможностите на децата със специални потребности с фокус върху тяхната артистичност, сърдечност, силна привързаност към хората, които са около тях, а не върху дефицитите им.

Сдружение "БАЛИЗ" - гр.Плевен

"Повече двигателна активност – повече здрави усмивки" – прилагане на социално-здравни терапевтични подходи хипотерапия и хидротерапия в работата с деца и младежи с увреждания

Проектът предвижда прилагането на терапии/хипотерапия и хидротерапия/, изпитани и с доказана ефективност методи, прилагани при нарушения на двигателно-опорния апарат и интелектуални затруднения, като така ще се окаже благоприятно въздействие върху общото здравословно състояние, двигателното и социално развитие на участниците, включени в групите. Прилагането на заложените терапевтични подходи “хипотерапия” и “хидротерапия” са с комплексно въздействие, което е приложимо за целевата група /деца и младежи с увреждания/, с която организацията работи, и отговаря на нейните потребности. Подпомага процесите за постигането на основните цели във фокуса на дейността на организацията – използване на комплексни методи за постигане ефективни резултати при осигуряването на физически и психически комфорт на деца и младежи с увреждания, активно стимулиране на цялостното им развитие и социална вградимост. Не на последно място, с реализацията на тази комплексна инициатива, Сдружение “БАЛИЗ”- гр. Плевен ще затвърди активната си позиция чрез осигуряване на тези необходими терапии за деца и младежи с увреждания и ще повиши функционалните си възможности в директната работа и популяризирането на добри практики.

2017

През 2017 година се състояха 3 срещи на борда. Общо проекти подадени и разгледани за тази година са 119 от които 26 са одобрени.

Области

26

  • Образование 70
  • Здравеопазване 30
  • Околна Среда 0

Фондация „АРТОН България”

Болнична програма „АРТОН” по арт терапия и музикотерапия за деца с онкологични заболявания

Фондация „АРТОН България” провежда първата за България болнична програма по арт терапия и музикотерапия за деца с рак в специализираните университетски клиники в София и Варна. Програмата представлява психорехабилитация и психотерапия със средствата на изкуството, поднесена на тежко болните деца от арт терапевти, музикотерапевти и клинични онкопсихолози. Болнична програма „АРТОН” е първата професионална програма по арт терапия и музикотерапия за деца с рак, която е подготвена, ръководена и развивана от клинични онкопсихолози. Целта е чрез специализирано обучение на творци, да се въведат арт сесии в общата психотерапевтична подкрепа на тези пациенти – като форма за непосредствено, нетравматично изразяване, почивка, възстановяване и оптимизиране на децата, подложени на агресивна химиотерапия и дълга хоспитализационна изолация.

Национално движение Обединение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура

Промяната днес

Основните цели и дейности на сдружение Фуутура са свързани с развитието и популяризирането на различни видове спорт, здравословен и активен начин на живот - чрез организиране на спортно-здравословни мероприятия с благотворителна, демонстративна, състезателна, научно-семинарна цел - както на национално, така и международно ниво. Проектът има за цел да организира 15 събития от неформален тип и семинарен и спортно-здравословен характер, предназначени за 500 младежи (на възраст 15-29 години) на територията на община София (училища, университети, спортни клубове и 2 младежки центрове в София област), да предложим безплатен спортен календар, стипендиатска и менторска програми и др.

Сдружение Конна Терапия

Конна Терапия за Деца със Специфични Нужди

Основната цел на Сдружението е въвеждане, прилагане и популяризиране на непозната за България, съвременна и иновативна терапия за хора с увреждания, а именно Equine Assited Therapy или терапия, с помощта на коне. Основната дейност е провеждане на терапия с помощта на коне за деца с увреждания (ДЦП, Аутизъм, Синдром на Даун, Епилепсия, Зрителни и слухови увреждания, Езикови нарушения, Поведенчески и обучителни затруднения), с цел подобряване на тяхното физическо и психическо състояние и социализация. Опитваме се да осигурим достъп за колкото се може повече деца, тъй като за съжаление е скъпо струваща терапия и малко родители могат да си позволят. Само за едно дете, в рамките на една сесия участват двама специалисти, един кон, двама допълнителни помощници и разбира се необходима среда и оборудване за всичко това. Така нашата мисия е оказване на ефективна помощ за развитието на децата, а самите ние имаме нужда от помощ, за да можем да осигурим безплатни терапии за нуждаещите се деца.

Фондация Воден път

Организиране на международно състезание по плуване за деца със специални нужди

Основната цел на фондацията е да помага на деца със специални нужди (предимно деца с детска церебрална парализа, детски паралич, родова травма на плексус брахиалис, зрителни и слухови нарушения, нарушения на опорно-двигателния апарат, болест на Пертес, синдром на Даун, хемофилия и др.) чрез водна рехабилитация и адаптирано плуване. Заниманията с децата протичат в специализиран басейн чрез най-съвременни и утвърдени методи на работа. Двигателната активност и работата в група допринасят за подобряване на живота на децата и техните семейства с цел пълна интеграция в обществото. Децата със специални нужди се нуждаят от пълноценно и ежедневно участие в занимания заедно със свои връстници, за да се чувстват интегрирани и оценени. Успехите, които постигат по време на заниманията по плуване допринасят за повишаване на тяхното желание да се развиват, да бъдат като другите деца и да успяват в спорт, който децата харесват изключително много – плуването. Заедно с това тренировките по адаптирано плуване подобряват техния мускулен тонус и укрепват цялостно организма им.

Образование без раници (ОбР)/ KHAN Academy

Следваща стъпка: Кан Академията, най-добрата онлайн образователна платформа в света, с биология на български

С настоящия проект, към вече преведеното съдържание по математика и програмиране в Кан Академията (КА) ще добавим и съдържанието по биология - изключително важен предмет в контекста на здравеопазването, екологията. Така този иновативен образователен инструмент ще позволи прилагането на т.нар. “огледална класна стая” и в часовете по биология; ще даде шанс на всички деца и младежи в страната да учат за фотосинтеза, ензими, вируси, генетика или биоразнообразие със своето собствено темпо, умение по умение, в една насърчаваща, дори геймифицирана онлайн среда и с повече време за индивидуално внимание в клас. Ще активизираме и младежи доброволци: ученици от горните класове, студенти. Така насърчаваме доброволчеството по значими обществени проблеми, но и им даваме опит и възможност да докажат професионални качества.

Враца софтуер общество

Лятна ИТ академия ПРО в град Враца

Мисията ни е създаване на ИТ-общество във Враца, което чрез качествено образование дава възможност на врачани да работят предизвикателна и добре платена работа в родния си град. За целта провеждаме безплатни 9-месечни курсове по програмиране, които да подготвят курсистите за кариера в областта на ИТ, както и събития и инициативи, които да популяризират възможностите, които сектора предоставя. Една от тези възможности е създаването на продукти, услуги и собствени компании, както и различни форми на самостоятелна заетост. Нашето решение се изразява в комбинация от предоставяне на качествено образование в областта на програмирането и насърчаване на предприемачеството чрез провеждането на лятна предприемаческа ИТ академия ПРО. Участниците ще работят в екипи по идеи, зададени от тях самите. Ще има различни технически и бизнес обучения, които ще включват всички етапи в разработката на един продукт. Крайната цел е създаване на прототип и подготовка за кандидатстване в акселератор. Този тип лятна академия е бил осъществяван в миналото в град София от представители на нашата академия и е постигала големи успехи.

Фондация „Център за хуманни политики“

Намаляване на рисковете при употреба на наркотици сред млади хора

Проектът е насочен към млади хора, представители на младежки групи, ромска общност (в и извън училище), млади хора в институции (ВУИ, ЦНСТ) в София, Самоков, Ракитово, Подем, Бойчивновци и др. Основна цел е те да бъдат включени в осъществяването на целите на проекта, чрез обучение и овластяване да предават истинна информацията на връстници (peer education). Проектът цели участниците в тренингите да получат истинна информация за наркотичните вещества, начините по които те действат и рисковете, които се поемат при употребата им. По време на обучителните сесии на участниците ще бъде предоставена възможността да се направи индивидуална оценка на риска от започване на употреба на психоактивни вещества.

Фондация “Лърн”

LoveGuide – образователен видео канал за тийнейджъри

България е на първо място по нежелани бременности и раждания при момичета между 14 и 19 години. Причините са, че сексуалното и здравно образование не е част от задължителната училищна програма, а вкъщи сексът традиционно е тема табу. Предлагаме промяна отдолу нагоре. Да достигнем до тийнейджърите там, където прекарват голяма част от времето си – онлайн, с формат, който те предпочитат – видео, и по начин, по който ще приемат и ще се вслушат в информацията, която им предоставяме – позитивно, открито, приятелски, с истинските имена на нещата, изчерпателно и разбира се надеждно. Подходът и методологията ни вече са тествани буквално с хиляди деца и онлайн, и на живо. Калибрирахме ги и сега целим устойчива социална промяна на територията на цялата страна, в таргет групата, с която работим.

Фондация „Светът на Мария“

Добър апетит! Обучение за реализация в живота за младежи с интелектуални затруднения

Мисията на Фондация „Светът на Мария“ е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост. Чрез практическото обучение, заложено в проекта, участниците ще имат възможност да придобият умения за подготовка, сервиране и обслужване на събития. Тези умения ще им позволят да си намерят работа и да се реализират на пазара на труда – както в сферата на кетъринг услугите, така и в социалното предприятие към фондацията. Участниците в проекта ще имат възможност да придобият трудови умения, които ще им помогнат да се реализират в живота – да си намерят работа, да се чувстват полезни и способни, да се срещат с хора, които оценяват усилията и труда им.

БАЛИЗ-Плевен

ЗНАМ И МОГА

Проектът цели положително повлияване на деца и младежи с увреждания, посещаващи социални услуги, чрез осигуряване на иновативни комплексни подходи при директната работата с тях, целяща придобиване на нови знания и умения за самостоятелен и пълноценен живот в обществото. Младежите с увреждания са силно ограничени в интеграцията си. Много от притесненията им са неизказани. По теми от Наръчник „Знам и мога-социални умения за превенция от попадане в здравни и социални рискове на младежи с интелектуални затруднения“, и при тренингите с целевата група/предаваните послания и информация/ материалите ще бъдат адаптирани за ситуациите и отиграни, така че да бъдат осъзнати и формирани като умения, прилагани в ежедневието. Образователният и здравен аспект на инициативата ще повиши здравната култура на младежите с увреждания /профилактика,превенция, къде да се потърси помощ, подкрепа при проблеми и др./ Предоставянето на Наръчника в социалните услуги ще повиши стандартите за работа,а погледнато в друг аспект, повишената информираност на обществеността ще допринесе за повече толерантност и приемственост.

Сдружение с нестопанска цел „Младежки дейности” гр.Пазарджик

SPEAKGREEN

Целта е да привлечем вниманието на подрастващите към проблемите на околната среда. Въвличайки ги в различни събития и инициативи ще дадем отговор на техните многобройни екозащо въпроси. Чрез методите на неформалното образование и изкуството ще им помогнем да осъзнаят връзката човек – околна среда и ще развиваме у тях съвременен тип екомислене и екоповедение – адекватни на измененията в климатичните условия и стила на живот. Дейностите ще бъдат обединени в четири панела: „Екоигри за тийнейджъри“ и „Ленд арт – младежка креативност в природна среда“, в които ще работят тийнейджъри на възраст 12-18 години и „Екосапиенс - човекът и биоразнообразието в природа“ и „Изкуството и климатичните промени – анимационна лаборатория“, в които ще се занимават деца на възраст 7 – 11 години.

Фондация „Благотворител”

Лаборатория за добри хора

Проектът „Лаборатория за добри хора“ е част от Програма „Добродетели”, която фондацията развива повече от 7 години. Досега са реализирани успешно 8 проекта, свързани с наравственото и духовното образование на деца и младежи, с развитие на техния вътрешен потенциал. Общочовешките добродетели са качествата на характера, заложени във всяко дете, те са основата, на която се гради свободната, творческата личност. Да учим децата да прилагат в общуването с другите търпение, уважение, любов, щедрост, съпричастност, смелост, честност, дружелюбие, решителност, благодарност, целеустременост… означава да им дадем най-ценните инструменти за успешна реализация и удовлетвореност и да предотвратим негативни явления като агресия, насилие, зависимости. Проектът включва като преки участници 15 ученици на възраст от 15 до 17 години и като непреки ползватели близо 750 ученици на различна възраст. Всички те ще бъдат насочени към развиването на добродетелите си, като ги прилагат ежедневно в общуването помежду си. Проектът ще съдейства за изграждане на здравословна учебно-възпитателна среда в училище чрез промяна в нагласите и поведението на ученици и учители.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА

УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ГРИЖА НА ПАЦИЕНТИТЕ КОИТО ПРАВЯТ АДРЕНАЛНИ КРИЗИ В БЪЛГАРИЯ

Пациентската организация Асоциация Хипофиза съвместно с референтните центрове, в които се лекуват тези пациенти – УСБАЛЕ Академик Иван Пенчев гр. София и Първа клиника по педиатрия в УСБАЛЕ Света Марина гр.Варна, както и Национална асоциация на работещите в СМП започваме кампания за подобряване на грижите. Тя включва изработването на спешни китове, гривни, колиета и спешни медицински карти които да носят пациентите. Предстои да се обучат родителите и пациентите да прилагат интрамускулна инжекция Метилпреднизолон при криза. Холандската пациентска организация е разработила приложение за телефон с които пациента ще може да контролира сам състоянието си. По-добрият контрол ще доведе до по-малко животозастрашаващи състояния за пациента и по-адекватно приемане на кортикостероиди, които имат сериозни странични ефекти. Този подход за грижа за пациентите е насочен към юношите, младежите, както и към родителите на по-малките деца които да активни потребители на мобилни приложения.

Фондация ПОдЛЕЗНО +

ФАНТАСМАГОРИИ

Проектът „Фантасмагории“ е създаден в полза на всички деца, които се обучават и ще се обучават занапред в Детска градина “Олимпийче”. С рисунките си те ще участват в творческото обновяване на своето пространство за игра и спорт и ще създадат идентичността на място, в което растат и се развиват. Ще се включат също в работилници за рисунки, които ще бъдат част от изложба и детска песен, която ще изпълнят на сцена. Този иновативен подход за приобщаване на самите деца в процеса по изграждане на тяхната среда влияе пряко върху тяхното себеусещане като развива чувството им за пълноценност, зрялост и самоувереност. Също така включването им в процеса влияе положително от ранна детска възраст на тяхното разбиране и отношение към доброволчеството, активността, опознаването на средата около тях и нейното опазване. Ние вярваме, че средата възпитава и един ден тези малчугани ще бъдат също носители на промяната. Рисунките и игрите в двора ще бъдат изпълнени от млади художници и графити артисти.

Червената къща

Павилион 19: място за игра: Модел за работа с деца и младежи от района на Женския пазар чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа

Проектът работи с деца и младежи, предимно от малцинствен произход – роми, турци, мигранти, деца на приходящи търговци на селскостопанска продукция от страната и др. - живеещи или чието ежедневие минава в района на Женския пазар в София. Децата и младите хора, обитаващи района на пазар не посещават редовно и значим процент от тях реално отпадат от училище. Така в допълнение те биват изложени на всички рискове, които улицата на големия град крие – от ранен достъп до наркотици и наркотични вещества, през трафик на хора, до риск от сексуални посегателства и злоупотреби – вътре в семействата и в по-широката общностна група. Понякога най-възрастното дете в семейството отрано е принудено да се превърне в глава на „семейството на децата“ и да се грижи за тях по начина, по който му е възможно.

„Извън кръга”

„Живот на килограм” – проект за превенция на хранителни разстройства сред учениците

Основната цел на проекта е да повиши информираността сред учениците на възраст между 12 и 18 години по темата за хранителните разстройства. През интерактивни техники, ролеви игри и казуси учениците имат възможност да изследват преживяванията си в различни ситуации, да дискутират деструктивните и конструктивните си стратегии за справяне и да преразгледат вижданията си за красивото, моделите за подражание и връзката на всичко изброено с храната.

Български фонд за жените

#RanoMiE: Младите хора срещу ранните бракове, половите стереотипи и онлайн сексуалния тормоз

Проектът разглежда един от най-важните въпроси, засягащи младите хора - този на големия брой бременности и ранни бракове в България (с най-голям брой страни членки на ЕС). Миналата година инициативата "Рано мие" (подкрепена от Telus International) се оказа като много ефективен и успешен метод за справяне с трънливите теми сред тийнейджърите и тази година искаме да я подобрим, като се справим с проблема с онлайн порнографията, онлайн тормоз и свързано с технологиите насилие Като сексуални и козметични услуги. Около 20% от децата и младежите са подложени на различни форми на атака, обида, унижение или заплаха в интернет, като 100% от тях са станали свидетели на такова поведение. Поради мрачната статистика искаме да изтъкнем значението на перспективата за равенството между половете при решаването на проблемите на младите хора и да насърчим активното гражданство и участие чрез ангажиране на нашата мрежа от GEYCs. 10 момичета и 10 фасилитатори от 10 GEYCs ще бъдат обучени в сексуално здраве и репродуктивни права, въпроси, свързани с пола, и ще се научат как да противодействат на онлайн насилието. Момичетата ще бъдат лидери, всеки от които ще трябва да предаде новите си умения на други членове на GEYC и ще управлява малка безвъзмездна помощ, за да излезе и да осъществи свързани кампании за повишаване на осведомеността.

ФОНДАЦИЯ ГУУД МЮЗИК СЪСАЙЕТИ

МИНИ МАШИНИ: КАКЪВ ДА СТАНА КАТО ПОРАСНА

Проектът е насочен към ученици в последните 3 години на своето средно образование и цели да запълни липсата на информация относно различните професионални възможности за реализация пред завършващите средно образование и да им помогне да вземат информиран избор за своето бъдеще. Пред завършващите средно образование има един сериозен проблем – очакваме от тях да си изберат професионален път и да решат накъде ще се насочат без никога някой да им е обяснявал нищичко за перспективите, особеностите и изискванията на отделните професии. Мини Машини е онлайн канал (youtube & facebook), насочен към 15 – 19 годишни, който цели да им помогне да придобият ключови умения за тяхната житейска и професионална реализация, които не се учат в училище. Като част от проекта планираме да осъществим няколко сезона, посветени на отделните професии, озаглавени КАКЪВ ДА СТАНА КАТО ПОРАСНА. Всеки сезон се състои от 10 кратки (2-3-минутни епизода), в които се представя по една професия като се проследява един ден на човек, който я работи. Епизодите са създадени по сценарий, заснети и монтирани така, че да са забавни и лесногледаеми от целевата аудитория, като същевременно са и достатъчно информативни, за да са от максимална полза.

Фондация „Сийдър“

Здраве за бъдеще

Проектът ще осигури физиотерапевтични сесии в рамките на 20 часа седмично за 10 деца, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип в град Казанлък и в рамките на 3 часа седмично за 1 дете с тежки увреждания, настанено в Център за настаняване от семеен тип в град Кюстендил. Осигуряването на регулярна физиотерапия ще направи децата и младежите с увреждания по-независими и ще им вдъхне увереност и самочувствие за равностойно общуване с околните.

Single Step Foundation

Single Step LGBTI Center

Искаме да осигурим национална, лицензирана линия за оказване на помощ при кризи и приложение за чат за млади хора от ЛГБТИ, техните родители и съюзници, и доброволци; Център за ЛГБТИ, който ще предоставя лицензирана професионална помощ (психологическа, медицинска, юридическа), предотвратяване на самоубийства, партньорска мрежа и подкрепа и "безопасно пространство" за младежи в риск в допълнение към място за събития в общността, кафене; кампании за повишаване на обществената осведоменост. Програмата е насочена към младежи на възраст между 13 и 25 години.

Сдружение „Гаврош“

Мобилна подкрепа

Проектът е насочен към деца от ромската общност и техните семейства в един от кварталите на гр. Варна. Чрез мобилна работа и реализиране на ограмотителни дейности на терен, там където живеят децата, както и чрез провеждането на срещи със семействата, ще се повиши грамотността на участниците, ще се подобри достъпът до образование и ще се увеличат шансовете за по-добър живот. Два пъти седмично ще работим с 15 деца на възраст 4-7г. в квартала, където живеят. Чрез игри и интерактивни методи ще провеждаме занимания за формиране на базова грамотност, усвояване на български език, развитие на фина моторика.

Сдружение „Душевно равновесие”

Бъди до мен!

Настоящият проект предвижда да осигурим на децата от Центъра нова терапевтична дейност, каквато учебната програма не предлага. Ще ги включим в ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА, водени от специалисти. В подкрепа на децата ще включим младежи- ДОБРОВОЛЦИ, които ще преминат обучение за работа с деца със СОП. Те ще ги насърчават по време на ателиетата, а след това ще продължат да участват с тях в различни инициативи.Резултатите от ателиетата ще бъдат представени на ДЕН на ТАЛАНТА пред родители и гости. Ще създадем интернет пространство, където ще проведем КАМПАНИЯ за повишаване на толерантността и популяризиране на нуждите на децата със СОП.

Фондация „Проект Северозапад“

Работилница СЕВЕРОЗАПАД

Проектът има за цел да създадае работилница за сувенири, в която да работят младежи с умствена изостаналост от вече закрития Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – Мездра. Младежите са настанени в 2 защитени жилища и 1 преходно жилище. Проектът ще позволи младежите да се обучат и да започнат да произвеждат сувенири. Чрез осигурената продажба на сувенирите младежите ще получават и заплащане според изискванията на Българското законодателство.

Фондация Лъвско сърце

Картографиране на нуждите от детски палиативни грижи в България

Проектът цели да бъде разработен и създаден т.нар. въпросник/регистър, в който да се съдържа пълният набор от информация за деца, които имат нужда от палиативна грижа (ПГ). Това са деца, които са с тежки диагнози за здравето и целта е техните страдания и нужди да бъдат облекчени. Проектът предвижда детайлно изследване и анализ на съществуващите потребности за децата. За целта е осъществена връзка с няколко болници и пациентски организации, като списъкът ще бъде постепенно обогатяван.

Фондация „Подарете книга”

„Пътуващото училище на Подарете книга“

Проектът е в подкрепа на борбата с неграмотността сред децата, лишени от родителски грижи, настанени в институции (14 институции). Липсата на родител, който да подпомага учебния процес и да мотивира детето да учи, влияе пряко върху резултатите на децата от институции. Целта е да се организират занимални за функционална грамотност в институциите, където с помощта на педагог децата да наваксат образователните си пропуски. Статистиката сочи, че приблизително 40% от децата там са от ромски произход. Успешната реализация на проекта ще допринесе за благополучието на децата, ще мотивира другите деца от институцията (100 деца), ще мотивира персонала на институцията и доброволците, които работят с тях (100 души) и ще помогне за приемането им от общността, намалявайки риска от практиките на негативно отношение към децата в региона на институциите.

Фонд „Валя Крушкина“. Фондът е учреден при Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Журналисти в училище

Настоящият проект развива капацитета и уменията за критично мислене на деца и младежи от по-малки населени места в страната, с до 100 000 жители. Предвижда се пряко участие на поне 1500 ученици от горен курс на обучение. (8-12 клас). Предлагаме да организираме 30 срещи в училищата с поне 15 изявени изявени български журналисти, свързани с наградата „Валя Крушкина – журналистика за хората“. Сред журналистите, които досега са се включвали в инициативата са: Миролюба Бенатова, Полина Паунова, Росен Цветков, Мария Чернева, Николаос Цитиридис, Петьо Цеков, Мария Цънцарова, Силвия Великова и др.

2016

През 2016 година се състояха 3 срещи на Борда. Общо проекти подадени и разгледани за тази година са 94, от които 13 са одобрени.

Области

13

  • Здравеопазване 53
  • Образование 46
  • Околна Среда 1

Фондация Очи на четири лапи

Апробиране на методика за обучение на "Diabetic alert dogs"/DAD/

Проектът цели апробиране на методика за обучение на DAD кучета за диагностика на хипо и хипер гликимични диабетни кризи, при които нивата на кръвната захар падат до 2 единици- близост до коматозно състоние и се покачват до 30 и повече единици –хипергликимия. При децата и младежите се наблюдава силно вариране на нивата на захарта в кръвта, поради по-високата им двигателна и емоционална активност, липсата на навици за перманентен контрол на инсулиновите нива и самоконтрол за осъзнаване на симптомите, което води до проявата на чести хипо или хипер гликимични кризи, които могат да бъдат фатални без намесата на родител. Своевременното сигнализиране от страна на DAD за метаболитната промяна ще подпомогне за овладяването на настъпващата криза.

Народно читалище ” Просвета – 1931”

Приеми ме на село

Проблемът с обезлюдяването на селата е твърде болезнен за цялата страна. От година на година жителите им намаляват и много села биват заличени от картата на България. Затова и нашият проект „Приеми ме на село” е свързан със селото и възрастните хора. „Приемни” баба и дядо от селата доброволно приемат млади хора /„внучета назаем”/, които живеят известно време при тях и им помагат в ежедневните грижи, в домакинството, за животните, за зеленчуковите и овощни градини, за приготвяне на зимнина, и т.н. А възрастните хора им предават своята мъдрост, знания и опит, съхранена от поколенията; предават им българските традиции, бит и култура, занаяти, кулинарно наследство, фолклор, народни обичаи. В рамките на инициативата „Приеми ме на село“ участниците се потапят в автентична среда и се докосват до същината на най-ценните и исконно български добродетели.

Startup Factory

App-rentice

Нашата програма е за организиране на серия от 8 маратона по програмиране в 8 населени места. Тези маратони по програмиране ще бъдат за ученици в средните училища от 5. до 12. клас, на възраст между 10 и 19 години. Нашият екип ще идентифицира подходящите училища и учители, които ще действат като координатори и ще насърчават учениците да взимат участие. Темите на маратоните по програмиране ще бъдат широко дефинирани и ще позволяват избор на технологии, езици за програмиране и софтуерна платформа, която може да се използва. Един пример за тема е "Заявление за гражданите на Хасково и за бизнеса на града". Ние ще поканим ментори с добри технически умения, които ще подкрепят учениците в разработването на своите прототипи. Маратоните по програмиране ще са с продължителност от един уикенд и в последния ден екипите ще представят своите прототипи пред жури, а победителите ще бъдат обявени и наградени.

Фондация TimeHeroes

Повишаване на съпричастността сред младежта чрез доброволчеството

Основни проблеми в българските училища днес са агресията и тормозът. През 2015 г. ние започнахме създаването и подкрепата на доброволчески клубове в училища и университети в България. За една година създадохме 16 клуба в 11 града с около 180 доброволци, които са участвали в организирането на 36 инициативи. Още училища се стремят да се присъединят към нашата мрежа. Предложената програма търси подкрепа на мрежата и създаване на нови клубове по време на следващата учебна година. Ние ще осигурим обучение, наставничество, връзки към съответните неправителствени организации, публичност, сертифициране и малко финансиране.

Фондация Animus Association

Разпознаване и превенция на тормоза в училище – участие и гледна точка на децата

Тормозът и насилието във всякаква форма, са болезнени преживявания и неизбежно влияят на цялостното развитие на младите хора. Тормозът, преживян в училище, компрометира самата природа на учебния процес и влияе негативно върху способността на децата да учат, което е главното предназначение на училището като институция. Целите ни са да добавим ново измерение към превенцията на тормоза чрез прилагането на детската гледна точка - да разберем какво означава за децата тормозът, от какво се нуждаят, за да се чувстват сигурни и какво очакват от възрастните; Ще бъдат изготвени три информационни материала и политически препоръки за борба с тормоза и ще бъде изработена програма за превенция на национално и европейско ниво.

Фондация „Светлина за живот“

Помогни ми да се справям сам

Ограниченият обхват на предоставяните социални дейности за хора с физически увреждания в София, е проблемът, който налага развиването на мобилни услуги на терен в семейна среда. Проектът осигурява достъп до медико-социални услуги –Рехабилитация, Механотерапия и Психологическа помощ на терен и надграждащи в ЦСРИ на 25 лица с тежки физически увреждания и семействата им. Желаната промяна, която проектът ще допринесе, е адресиране непосрещнатите нужди на хора с физически увреждания, приковани на болничните си легла.

Регионален Природонаучен Музей, Пловдив, България

Да научим в музея!

Българската образователна система отдавна страда от липса на ресурси в областта на научните предмети в училищата. В същото време, музеи като Регионалния природонаучен музей в Пловдив, имат уникални ресурси,които да допълнят образованието в класната стая, но са изключително малко използвани. Програмата ще използва максимума от ресурсите на музея в Пловдив и ще приложи опит в серия от образователни материали, които ще следват плътно схоластичната учебна програма за класове 4-12 на природните науки. Музейни и образователни експерти ще разработят ангажиращи методики на преподаване и атрактивни учебни тетрадки с дейности и викторини. Ние ще проведем няколко семинара с местни учители по биология, химия, физика, астрономия, и география за да представим възможностите за обучение извън класната стая в Регионалния природонаучен музей в Пловдив.

АСИСТ-Помагащи технологии

Популяризиране на помагащи технологии за комуникация чрез поглед за хора с тежки физически увреждания

Децата с тежки физически увреждания (ДЦП и други) нямат възможност да комуникират и да учат, поради това, че не могат да говорят и да използват ръцете си. Технологиите за комуникация чрез поглед дават възможност на деца с такива увреждания да използват софтуерни продукти само с помощта на погледа, което позволява те да бъдат обучавани и да могат да общуват. Чрез проекта си поставяме за цел да популяризираме възможностите на тези технологии (които са почти напълно непознати в България). Планирани са събития в 7 от най-големите български градове. Във всеки град ще се осъществят 3 свързани мероприятия - семинар за представители на общински и държавни институции, тренинг за специалисти консултации за деца и семейства.

Фондация „Заслушай се“

Създаване на иновативен видео разговорник на жестов език и платформа за глухи влогъри, с цел популяризиране на жестовия език в България и спомагане на интерактивното му изучаване

Няма никакво модерно и достъпно видео съдържание за българския жестов език катo езикова система. Планираният проект е за съставяне на първия иновативен и публично достъпен видео разговорник на жестов език. Главната цел е да се предостави възможност на чуващите да научат основни жестове чрез интерактивни наръчник и клипове на ежедневни ситуации. Решение: Активно промотиране на онлайн съдържание на жестов език, като това ще предизвика емпатия сред българското общество към глухите хора, което реално ще спомогне за тяхното активно включване. Видео жестовия разговорник и влог ще бъдат част от платформата за жестов превод и трансформация на говор към текст.

НПО Софийски планински клуб

Аптечка на пътечка със соларен панел

Проектът е изчислен за направата на 20 аптечки, които трябва да се поставят на ключови места в планините. Те ще бъдат напълно оборудвани с лекарства, които са част от всеки комплект за първа помощ и соларен панел с батерия, в която ще се съхранява произведената електроенергия. Всяко устройство с USB ще може да се зарежда - GPSs, мобилни телефони и т.н. В аптечките ще се постави и карта на региона, както и важна информация като контакти на Планинска спасителна служба и хижи в региона.

Общество на приложна индивидуална психология

Обучение на пенсионери за болногледачи на хора с деменция

Броят на хората, живеещи с болестта на Алцхаймер или друг вид деменция, се покачва в България, както и в останалата част на света. Нашето общество влезе в контакт с професионалист от Австрия, който е сертифициран обучител за валидиране - метод, разработен от Naomi Feil за грижи на хора с деменция. Г-жа Petra Fercher е готова да обучава болногледачи в България почти доброволно, като отказва да приеме целия си хонорар, който е доста висок. Нашата програма цели пенсионираните лица да бъдат обучени за болногледачи, което например е обичайна практика в Германия и Холандия. Бихме искали да се промени в положителна посока липсата на правилни грижи на хора с деменция не само в нашия регион, а и в България.

Сдружение „Мулти култи колектив”

8 образователни събития за деца на българи, чужденци и бежанци от всички мигрантски общности

Основният проблем, върху който Сдружението работи успешно вече 6 г., е свързан с дискриминацията, нетолерантността, ксенофобията, езика на омразата, който се поражда от това, че често българи и чужденци, които живеят в България, нямат възможност да се срещат неформално и да общуват пряко. Планирани са 8 полудневни интерактивни образователни събития в София, които да позволяват на децата да придобият нови знания и умения, да се запознаят и да работят заедно в екип, преодолявайки бариерите помежду си, дискриминацията и страха от „другия”. Съществен елемент е запознаването на децата чужденци с български език, традиции, танци, както и на децата българчета с чуждестранните (напр. при смесена група българи и кюрди се изучава както български, така и кюрдски език).

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА“

Създаване на нов вид био-механична протеза за горен крайник

Основен проблем за децата и младежите с вродени малформации и ампутации на горните крайници, са изключително високите цени на протезите и скъпата им поддръжка. Проектът цели чувствително намаляване на цената на протезата, както и нейното олекотяване и увеличаване на работните й часове. Проектът цели да улесни и да даде правото на всеки човек с увреждане да води нормален и безпроблемен начин на живот. По проекта ще работят екип учени от БАН, които са специализирани в тесен сектор мехатроника, роботика и рехабилитация. Вече са налице проучвания на механизма на подобен род протези, като целта е да се изработи прототип, който превъзхожда конкурентите по възможно най-голям брой критерии. БАН е партньор на проекта.

2015

През 2015 година се състояха 2 срещи на Борда. Общо проекти подадени и разгледани за тази година са 150, от които 20 са одобрени.

Области

20

  • Образование 65
  • Здравеопазване 20
  • Околна Среда 15

Corps for Education and Development – CORPluS

Българско състезание по креативно писане

Основната цел на проекта е да покаже на учениците, че всеки талант заслужава да бъде обработван и да се сподели със света.

Сдружение Образование без раници

Прилагане на Кан академията в училища и превод на 1 500 000 думи и 500 клипа от сайта

Прилагане на Кан академията в училища и превод на 1 500 000 думи и 500 клипа от сайта. Крайният “продукт” ще бъде безвъзмездно образование на световно ниво на български език за всекиго и навсякъде. Това включва деца и възрастни с ограничени материални средства или ограничен достъп до качествено или каквото и да е образование, с цел подпомагане на социалната интеграция и личностната им реализация.

Фондация Български фонд за жените

Младежки клубове за равенство между половете: Сексуално образование, насочено срещу ранните бракове, полови стереотипи и насилието

Проектът е насочен към създаване на Младежки клубове за равенство между половете: Сексуално образование, насочено срещу ранните бракове, полови стереотипи и насилието.

Био Град София

Образователни био градини

Проектът на БИО ГРАД СОФИЯ се нарича Образователни био градини. От организацията целят да разработят система от уроци и практически сесии за деца на възраст от 3 до 12 години, както и създаване на нови градини в училищата.

Фондация Сийдър

Ново начало за 12 деца с увреждания в Казанлък

Ново начало за 12 деца с увреждания в Казанлък. Проектът цели да предостави сигурна и любяща среда на 12 изоставени деца и младежи с увреждания в къщичка от семеен тип в Казанлък. До скоро децата прекарваха живота си далеч от общността, в изолирани институции, където към тях се отнасяха като към хора, които нямат шанс за живот. От фондация Сийдър вярват, че с любов и професионална грижа всяко дете може да живее щастливо. Отнасят се с уважение към децата и младежите и полагат грижи, за да им предоставят подкрепата и вниманието, нужни за да станат по-независими и да допринасят за общността.

Фондация Искам Бебе

За цената на търпението и обичта

Видео проект, който проследява пътя на две млади семейства, преживели емоционални сривове по пътя към сбъдването на мечтата си за дете и посещавали програма за психологическа адаптация. Видеото е част от общата програма за психологическа помощ на двойки с репродуктивни проблеми.

Фондация Самостоятелни млади хора

ШАНС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Провеждане на онлайн-занятия за деца в институции, с цел пълноценно усвояване на учебното съдържание, включено в програмата на МОН.

Национална мрежа за децата

Tell-Us

Пректът създава механизъм, който дава възможност на децата да развиват своите таланти, увереност, инициативност и креативност. Децата – като активни участници в образованието.

Фондация Светът на Мария

Oбучение в трудови и социални умения за младежи с интелектуални затруднения

Oбучение в трудови и социални умения за младежи с интелектуални затруднения.

Заслушай Се

Създаване на национален център за онлайн жестови и текстови услуги в помощ на хората с увреден слух в България

Създаване на национален център за онлайн жестови и текстови услуги в помощ на хората с увреден слух в България.

Национален алианс за работа с доброволци

Социално предприятие – шанс за първа работа

Диагностика на възможностите на младите хора, професионална ориентация и трудова реализация в защитена среда, като стъпка към независим живот. Подкрепа за намиране на работа в истинско производствено предприятие, а на тяхно място се наемат нови млади хора от целевата група.

Организация на българските скаути

Скаутски център за екологично образование

Скаутски център за екологично образование - Центърът ще предлага разнообразие от инструменти, ресурси и инициативи, които ще подпомагат скаутите при работата им. Програмата ще е фокусирана върху околната среда в най-широк смисъл и ще насърчава скаутите към цялостно опознаване на природния свят, начините, по които оказваме влияние върху него с ежедневните си дейности и постепенно ще изгражда лична отговорност към околната среда.

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

"Играй и учи" - Здравно-образователна програма за младежта чрез онлайн и взаимно обучение

"Играй и учи" - Здравно-образователна програма за младежта чрез онлайн и взаимно обучение. Проектът има 2 направления: да адаптира информация за полово предавани инфекции и здравословно поведение, както и провеждане на информационни сесии относно здравните и репродуктивни теми на най-малко 250 младежи от маргинализираните общества.

Фондация И АЗ МОГА

Обучение на специалисти

Обучение на специалисти, работещи с деца от аутистичния спектър и развиване на нови терапевтични, образователни и рехабилитационни програми, услуги и дейности за децата с аутизъм и техните семейства.

Асоциация Идея

Социалната чайна

Проектът Социална чайна, представлява три годишна менторска програма, която предлага различни модули като комуникация, емоционалната интелигентност и самочувствие, трудови права и отговорности в работна среда, целеполагане и самостоятелно развитие, управление на времето и навици на работното място.

Сдружение Враца софтуер общество

Развитие на ИТ индустрия в град Враца, чрез организиране и провеждане на безплатни курсове и събития в града

Развитие на ИТ индустрия в град Враца, чрез организиране и провеждане на безплатни курсове и събития в града – проектът спомага за намаляване на безработицата в най-бедния район в Европа.

Асоциация Заедно можем повече

Интеграция на деца с увреждания чрез метода на Мария Монтесори

Интеграция на деца с увреждания чрез метода на Мария Монтесори. Проектът е насочен към осигуряването на една позитивна работна среда за обучение на деца с и без увреждания, в която те да разгърнат своя потенциал и увличайки се в игри да свикват с различията.

Българска Фондация Биоразнообразие

Острови на надеждата

Създаване на „Острови на надеждата“ – сигурни оазиси в дивата природа, в които се съхраняват гнездови колонии на застрашени български птици.

Фондация Дивите Животни

WildWeb – пускане на свобода на дивия сайт в дивия интернет

Разработване на уеб сайт, който да популяризира дейността на „Дивите Животни“ в Интернет и да предоставя своевременна информация за актуалната дейност и инициативи на организацията, както и полезна информация за дивите животни в България.