18

Окт

Среща на Обществения Борд
Краен срок за кандидатстване - 25 Септември.
Системата в момента е:Затворена

Кандидатстване, разглеждане и процес на одобрение

В тази секция предстои да научите как точно протича процесът на кандидатстване, какви са сроковете и условията за финансиране, както и какви са вариантите за оценка от Обществения борд на TELUS International Europe.

Задължително изискване е кандидатстващите проекти да са насочени към една от следните области:

 • Здравеопазване
 • Образование
 • Околна среда

Стъпки за кандидатстване

Винаги проверявайте крайния срок за кандидатстване!

Той е поне 3-4 седмици преди срещата на Борда, която следва да бъде обявена на сайта и вписана в календара ни. Този срок ни е необходим, за да изгладим всичко необходимо с фондациите, организациите и сдруженията, в случаите, когато има нужда да се дооформят техните кандидатури. Запитванията си може да отправите на telusinternationalCB@telusinternational.com Адресът е копиран!, както и в секцията ни контакти.

Попълнете формата на български език!

Тук може да намерите формата за кандидатсване на български език. Моля, използвайте празните полета за отговор и описание, като се стараете да бъдете максимално кратки и ясни. След като попълните формуляра, трябва да го изпратете на email telusinternationalCB@telusinternational.com Адресът е копиран!.

Формуляр за кандидатстване
Проверете дали имате налични следните документи,

които при необходимост може да бъдат изискани от Вас:

 • Регистрация на организация с нестопанска цел
 • Регистрация на БУЛСТАТ
 • Вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност
Нашият Обществен борд вярва в силата на доброто и в максимата „да даряваме добро“, затова няколко пъти проверете какво НЕ финансира Общественият борд, а именно:
 • Проекти/програми, продължаващи повече от една година
 • Строителство на сгради
 • Оперативни разходи
 • Пътувания, настанявания, разходи за изхранване
 • Търгове
 • Кампании по набиране на средства
 • Искания за финансиране със задна дата
 • Събития и инициативи, които ще се състоят извън България
 • Конференции, семинари и обучения
 • Програми, които нямат отношение към младежта (0-27 години)
 • Състезаващи се спортни клубове
 • Програми, които получават финансиране от компания, конкуретна на TELUS International Europe
 • Дарения, стипендии и кампании, покриващи задълженията на организациите
Всички членове на Борда са ангажирани с детайлното разглеждане на организациите, които имат желание да получат финансова подкрепа. Организациите НЕ трябва да са:
 • Религиозни или сектантски (с изключение на местата, където представляват нерелигиозно общество и социални услуги - напр. Caritas)
 • Политически партии и политически кандидатури
 • Индивиди
 • Обществени клубове (напр. Ротари клуб) и братства
 • Участие на трети страни за набиране на средства или адвокати

След кандидатстването и провеждането на срещата

 • Вашият проект следва да бъде ОДОБРЕН за финансиране, като сумата, която е отпуснал Общественият борд, може да не съвпада със заявената. Обикновено на проект се отпускат до 5000 щатски долара. Целта е възможно най-голям брой смислени/креативни проекти да бъдат подпомогнати финансово
 • Вашият проект следва да бъде ОТЛОЖЕН. Ако членовете преценят, че даден проект си заслужава, стойностен е, но има нужда да бъде доразвит или разширен, могат да преценят той да бъде отложен за следващата среща на Борда
 • Вашият проект следва да бъде ОТХВЪРЛЕН. В повечето случаи това са проекти, които не отговарят на пълните изисквания

Обърнете внимание на следните неща:

 • Отпуснатият грант е 5 000 канадски долара
 • При повторно кандидатстване за финансиране на одобрен проект, трябва да се приложи отчет за предишния период на финансиране и проектът ще участва в надпреварата заедно с останалите кандидатури
 • Aко дадена организация кандидатства за 3-та поредна година за финансиране, при одобрение при предишните 2, трябва да сте кандидатствали с друг/нов проект
 • Обикновено се приема 1 кандидатура на организация на година
 • Изключения могат да се правят при организации от типа „чадър“
Доверете се на възможностите, креативността и вдъхновението си. Не се страхувайте да кандидатствате с нов проект, или такъв, който да е продължение на предишния, с който сте кандидатствали и който е спечелил финансиране. Ние Ви гарантираме, че ще му обърнем необходимото внимание. Без притеснения прилагайте към кандидатурата си всякакъв вид допълнителни материали, снимки, видео файлове, публикации, които ще помогнат на членовете на борда да разберат целите, обхвата и мисията на проекта, с който кандидатствате.