26

March

Среща на Обществения Борд
Краен срок за кандидатстване - 8 март.
Системата в момента е:Затворена

Кандидатстване, разглеждане и процес на одобрение

Промени 2020

Увеличен максимален размер на финансиране, нови актуализирани формуляри за кандидатстване и уъркшоп за кандидатстващите организации

От 2020 г. максималната сума за финансиране на проект от Обществения борд на TELUS International в България се увеличава от 7 500 лв. на 9 000 лв. От тази година, към основните изисквания се въвеждат и допълнителни критерии към проектите (практичност, мащаб на проекта, иновативност, цели на проекта, бюджет), с цел улесняване на кандидатстващите организации и постигане устойчивост на проектите. Подробно описание ще намерите в новия формуляр за кандидатстване, като попълването й, с приложимата към него нова бланка с финансова информация, е задължително. Предоставяме ви възможност да получите допълнителни детайли относно процеса на кандидатстване. За тази цел организираме уъркшоп на 19 февруари 2020 г., от 14:00 часа, в сградата на TELUS International Europe, с адрес: София, ул. „Алабин“ 1. Ще предоставим възможност и за онлайн връзка за тези от вас, които нямат възможност да присъстват на място. С цел максимално ефективна организация, е необходимо да заявите участието си като ни пишете на: csr.bg@telusinternational.com Адресът е копиран!, до 14 февруари 2020 г.

Задължително изискване е кандидатстващите проекти да са насочени към една от следните области:

 • Здравеопазване
 • Образование
 • Околна среда

Стъпки за кандидатстване

Винаги проверявайте крайния срок за кандидатстване

Крайният срок обикновено е приблизително четири седмици преди заседанието на Борда, чиято дата се обявява на сайта ни. Този срок ни е необходим, за да разгледаме всички предложения и да ги обработим, както и за да изясним всякакви необходими детайли, свързани с кандидатурите. Запитванията си може да отправяте на telusinternationalCB@telusinternational.com Адресът е копиран!, или на csr.bg@telusinternational.com Адресът е копиран!, както и в секцията ни контакти.

Изтеглете и попълнете новите, актуализирани формуляри за кандидастване

Тук може да намерите формата за кандидатстване на български език. Моля, използвайте празните полета за отговор и описание, като се стараете да бъдете максимално кратки и ясни. Моля, изпратете попълнения формуляр за кандидатстване с приложимата към него бланка с финансова информация, качена на сайта на Обществения Борд. При финализиране на кандидатурата Ви, моля изпратете двата документа заедно в .doc/.docx и .xls/.xlsx формат на telusinternationalCB@telusinternational.com Адресът е копиран! или на csr.bg@telusinternational.com Адресът е копиран!.

Сваляне формуляр за кандидатстванеСваляне финансова част
Проверете дали имате налични следните документи,

които при необходимост може да бъдат изискани от Вас:

 • Регистрация на организация с нестопанска цел
 • Регистрация на БУЛСТАТ
 • Вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност или регистрация в Търговски регистър. Моля да имате предвид, че срокът за пререгистрация в Търговския регистър е до 2020 година
Обществен борд на TELUS International в България вярва в максимата „да даряваме добро“. Моля проверете внимателно няколко пъти какво НЕ финансира Общественият борд в списъка по-долу:
 • Проекти/програми, продължаващи повече от една година
 • Строителство на сгради, ремонти и наем на помещения
 • Инфраструктурни проекти
 • Пътувания, настанявания, разходи за изхранване от страна на организациите
 • Търгове
 • Кампании по набиране на средства
 • Искания за финансиране със задна дата
 • Събития и инициативи, които ще се състоят извън България
 • Еднократно провеждащи се конференции, фестивали, семинари и обучения
 • Програми, които нямат отношение към младежта (0-27 години)
 • Състезаващи се спортни клубове
 • Програми, които получават финансиране от компания, конкурентна на TELUS International Europe
 • Дарения, стипендии и кампании, покриващи задълженията на организации
 • Моля да имате предвид, че разходите за управление и администрация на проекта следва да не надхвърлят 25% от общата рамка на финансиране на проекта.
Всички членове на Борда са ангажирани с подробното разглеждане на организациите, които имат желание да получат финансова подкрепа. Организациите НЕ трябва да са:
 • Религиозни (с изключение на местата, където представляват нерелигиозно общество и социални услуги - напр. Caritas)
 • Сектантски
 • Политически партии и политически кандидатури
 • Частни лица
 • Обществени клубове (напр. Ротари клуб) и братства
 • Участие на трети страни за набиране на средства или адвокати

След кандидатстването и провеждането на заседанието на Борда

 • Ако вашият проект е ОДОБРЕН за финансиране, имайте предвид, че сумата, която е отпуснал Общественият борд, може да не съвпада със заявената. Максималната стойност, с която един проект може да бъде подкрепен, е в размер на 9 000 лева. Целта е възможно най-голям брой проекти, предлагащи устойчиви решения на актуални социални проблеми да бъдат подпомогнати финансово.
 • Вашият проект може да бъде ОТЛОЖЕН. Ако членовете преценят, че даден проект заслужава финансиране, но има нужда да бъде доразвит, преработен или разширен, могат да преценят той да бъде отложен за следващата среща на Борда. В такива случаи ще бъдете информирани за статуса на проекто-предложението по имейл.
 • Вашият проект може и да бъде ОТХВЪРЛЕН. В повечето случаи това са проекти, които не отговарят напълно на изисквания, публикувани на страницата ни.

Обърнете внимание на следните неща:

 • Отпуснатият грант е на максимална стойност 9 000 лв
 • При повторно кандидатстване за финансиране на одобрен проект, трябва да се приложи отчет за предишния период на финансиране и проектът ще участва в надпреварата заедно с останалите кандидатури
 • Aко дадена организация кандидатства за 3-та поредна година за финансиране, при одобрение при предишните 2, трябва да кандидатства с друг/нов проект
 • Една организация може да кандидатства три пъти в годината, при всяка отворена покана
 • При успешно кандидатстване обаче, дадена организация може да бъде финансирана веднъж в годината. В редки случаи може да се отпусне финансиране максимум 2 пъти на година, при условие, че се кандидатства с два различни проекта
Доверете се на възможностите, креативността и вдъхновението си. Не се страхувайте да кандидатствате с нов проект, или такъв, който да е продължение на предишния, с който сте кандидатствали и който е спечелил финансиране. Ние Ви гарантираме, че ще му обърнем необходимото внимание. Без притеснения прилагайте към кандидатурата си всякакъв вид допълнителни материали, снимки, видео файлове, публикации, които ще помогнат на членовете на борда да разберат целите, обхвата и мисията на проекта, с който кандидатствате.