20

Март

Среща на Обществения Борд
Краен срок за кандидатстване - 04 Март.
Системата в момента е:Затворена

Кандидатстване, разглеждане и процес на одобрение

В тази секция предстои да научите, как точно протича процесът на кандидатстване, какви са сроковете и условията за финансиране, както и какви са вариантите за оценка от Обществения борд на TELUS International в България.

Задължително изискване е кандидатстващите проекти да са насочени към една от следните области:

 • Здравеопазване
 • Образование
 • Околна среда

Стъпки за кандидатстване

Винаги проверявайте крайния срок за кандидатстване!

Крайният срок обикновено е 3-4 седмици преди заседанието на Борда, чиято дата се обявява на сайта ни. Този срок ни е необходим, за да разгледаме всички предложения и да ги обработим, както и за да изгладим всичко необходимо с фондациите, организациите и сдруженията, в случаите, когато има нужда да се дооформят техните кандидатури. Запитванията си може да отправяте на telusinternationalCB@telusinternational.com Адресът е копиран!, както и в секцията ни контакти.

Попълнете формата на български език!

Тук може да намерите формата за кандидатстване на български език. Моля, използвайте празните полета за отговор и описание, като се стараете да бъдете максимално кратки и ясни. След като попълните формуляра, трябва да го изпратите на email telusinternationalCB@telusinternational.com Адресът е копиран! или на csr.bg@telusinternational.com Адресът е копиран!.

Сваляне формуляр за кандидатстване
Проверете дали имате налични следните документи,

които при необходимост може да бъдат изискани от Вас:

 • Регистрация на организация с нестопанска цел
 • Регистрация на БУЛСТАТ
 • Вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност или регистрация в Търговски регистър
Обществен борд на TELUS International в България вярва в максимата „да даряваме добро“, затова няколко пъти проверете, какво НЕ финансира Общественият борд в списъка по-долу:
 • Проекти/програми, продължаващи повече от една година
 • Строителство на сгради и ремонти на помещения
 • Оперативни разходи
 • Пътувания, настанявания, разходи за изхранване от страна на организациите
 • Търгове
 • Кампании по набиране на средства
 • Искания за финансиране със задна дата
 • Събития и инициативи, които ще се състоят извън България
 • Конференции, семинари и обучения, фестивали
 • Програми, които нямат отношение към младежта (0-27 години)
 • Състезаващи се спортни клубове
 • Програми, които получават финансиране от компания, конкурентна на TELUS International Europe
 • Дарения, стипендии и кампании, покриващи задълженията на организациите
Всички членове на Борда са ангажирани с подробното разглеждане на организациите, които имат желание да получат финансова подкрепа. Организациите НЕ трябва да са:
 • Религиозни или сектантски (с изключение на местата, където представляват нерелигиозно общество и социални услуги - напр. Caritas)
 • Политически партии и политически кандидатури
 • Частни лица
 • Обществени клубове (напр. Ротари клуб) и братства
 • Участие на трети страни за набиране на средства или адвокати

След кандидатстването и провеждането на заседанието на Борда

 • Ако вашият проект е ОДОБРЕН за финансиране, имайте предвид, че сумата, която е отпуснал Общественият борд, може да не съвпада със заявената. Максималната стойност, с която един проект може да бъде подкрепен, е в размер на 5000 щатски долара. Целта е възможно най-голям брой проекти, предлагащи устойчиви решения на актуални социални проблеми да бъдат подпомогнати финансово.
 • Вашият проект може да бъде ОТЛОЖЕН. Ако членовете преценят, че даден проект заслужава финансиране, но има нужда да бъде доразвит, преработен или разширен, могат да преценят той да бъде отложен за следващата среща на Борда. В такива случаи ще бъдете информирани за статуса на проекто-предложението по имейл.
 • Вашият проект може и да бъде ОТХВЪРЛЕН. В повечето случаи това са проекти, които не отговарят напълно на изисквания, публикувани на страницата ни.

Обърнете внимание на следните неща:

 • Отпуснатият грант е на максимална стойност 5 000 щатски долара
 • При повторно кандидатстване за финансиране на одобрен проект, трябва да се приложи отчет за предишния период на финансиране и проектът ще участва в надпреварата заедно с останалите кандидатури
 • Aко дадена организация кандидатства за 3-та поредна година за финансиране, при одобрение при предишните 2, трябва да сте кандидатствали с друг/нов проект
 • Обикновено се приема една кандидатура на организация на година
 • Изключения могат да се правят при организации от типа „чадър“
Доверете се на възможностите, креативността и вдъхновението си. Не се страхувайте да кандидатствате с нов проект, или такъв, който да е продължение на предишния, с който сте кандидатствали и който е спечелил финансиране. Ние Ви гарантираме, че ще му обърнем необходимото внимание. Без притеснения прилагайте към кандидатурата си всякакъв вид допълнителни материали, снимки, видео файлове, публикации, които ще помогнат на членовете на борда да разберат целите, обхвата и мисията на проекта, с който кандидатствате.